Studieformer inom vuxenutbildning

Här finns information om studieformer för dig som läser högskoleförberedande kurser (gymnasiekurser) inom vuxenutbildningen.
Du kan välja mellan Flex eller Klass.

Flex

Studieformen "Flex" innebär att du ska kunna studera självständigt. Du ska vara studievan och kunna ta ansvar för ditt eget lärande. Vissa kurser innehåller praktiska moment och dessa görs på plats i skolan.
Kurserna/utbildningarna startar månadsvis (ej juni, juli och december).

Kurslängd

Den studerande kan välja mellan studietakten 25, 50 och 100 %. Heltidsstudier är 20 poäng per vecka och det går att läsa kurser parallellt. Inom vuxenutbildningen förekommer inte lov.

Registrering

Första tillfället på skolan är obligatoriskt där du registrerar dig på kursen och får viktig information för att kunna klara dina studier utifrån din individuella studieplan. När du börjar en kurs kommer du att få all information om kursens upplägg och innehåll och du kommer ha möjlighet till studiehandledning som är förlagd enligt schema. 

Kursplanering

Din kursplanering finns på en digital lärplattform och du måste därför ha grundläggande datavana och tillgång till dator med internetuppkoppling. Där ser du vilka inlämningsuppgifter, prov och eventuellt andra moment du behöver göra för att få betyg. I vissa kurser ingår också obligatoriska provtillfällen och laborationer på skolan.

Du måste vara aktiv på skolans digitala lärplattform varje vecka och lämna in uppgifter i tid. Vid frågor når du lärare via e-post, telefon och lärplattform.

Klass

Studieformen "Klass" innebär lärarledda lektionstillfällen i grupp med 3-6 lektionstimmar i veckan, beroende på kursens omfattning. Lektionstillfällena kan bestå av grupparbete, föreläsningar, laborationer, seminarier, studiebesök, prov med mera.

Kurserna/utbildningarna startar i regel i januari, mars, augusti och oktober. Fler kursstarter kan förekomma.

Vi kan inte garantera att kurserna startar i klass. Om det är för få sökande till Klass startar vi endast kursen i Flex.

Kurslängd

Du läser under 20 veckor. För att vara heltidsstuderande ska du läsa minst 400 poäng under denna 20-veckorsperiod. Inom vuxenutbildningen förekommer inte lov.

Registrering

Första tillfället på skolan är obligatoriskt där du registrerar dig på kursen och får viktig information för att kunna klara dina studier utifrån din individuella studieplan. När du börjar en kurs kommer du att få all information om kursens upplägg och innehåll och du kommer ha möjlighet till studiehandledning som är förlagd enligt schema.

Kursplanering

Din kursplanering finns på en digital lärplattform och du måste därför ha grundläggande datavana och tillgång till dator med internetuppkoppling. Där ser du vilka inlämningsuppgifter, prov och eventuellt andra moment du behöver göra för att få betyg.

Vid frågor når du lärare via e-post, telefon och lärplattform.

Senast granskad/publicerad: