Samverkan med andra verksamheter

Här hittar du information om de verksamheter och myndigheter som Komvux samverkar med.

Syftet med samverkan är att bidra till att vidareutveckla undervisning samt utbildningar för vuxna så att de så långt som möjligt möter samhällets och arbetslivets försörjnings- och kompetensbehov på såväl lokal som regional nivå.

Vuxenutbildningsenheten har ett löpande samverkansarbete bland annat med:

  • Arbetsförmedlingen och dess upphandlade aktörer
  • Arbetsmarknadsavdelningen Jönköpings kommun
  • Socialtjänsten Jönköpings kommun
  • Lokala och regionala branschråd och branschorganisationer kopplade till yrkesutbildningarna
  • Lokala och regionala nätverk för rektorer samt studie- och yrkesvägledare
  • Vux-nätverk av jämförbara kommuner
  • Regionen
  • Länsstyrelsen

Jönköpings kommun erbjuder, genom att samverkansavtal, vuxna från Habo och Mullsjö kommun möjligheten att studera på Komvux utifrån Jönköpings kommun utbildningsutbud.

KONTAKT

Vägledningscentrum

Besöksadress: Barnarpsgatan 40 i Jönköping

Besökstider: Måndag–torsdag, klockan 11-13

Telefon: 036-10 50 00
Telefontider: Måndag–torsdag, klockan 14-16

E-post: vagledningscentrum@jonkoping.se

Postadress: Vuxenutbildningsenheten, 551 89 Jönköping

Senast granskad/publicerad: