To read this page in other languages, please go to the translate button shaped as a globe in the menu on the right hand side at the top of the page.

Ansök till SFI

Ansök till SFI i någon av våra e-tjänster:

Om du är EU-medborgare gör du din ansökan på Vägledningscentrum.

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte göra ansökan via webben. Istället fyller du i en blankett på Vägledningscentrum.

Om du bor i Habo eller Mullsjö kommun måste du göra din ansökan hos dem.

För öppettider och adress till Vägledningscentrum:

Vägledningscentrum

Vem kan läsa svenska för invandrare (SFI)?

Du som saknar kunskaper i svenska språket har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare.

Du ska ha:

  • Svenskt personnummer
  • Vara folkbokförd i Jönköpings kommun
  • Ha fyllt 16 år. Ingen övre åldersgräns finns.

Även du som är EU-medborgare har rätt att läsa SFI men du behöver ha en adress i Jönköpings kommun.

Du läser i klass och på dagtid.

Under utbildningen får du även information om det svenska samhället.

Kursstarter och ansökningsperioder

Kursstart 2023

Ansökningsperiod 2023

9 januari

25 oktober - 28 november (2022)

13 februari

29 november - 9 januari

20 mars

10 januari - 13 februari

24 april

14 februari - 20 mars

29 maj

21 mars - 24 april

19 juni

25 april - 22 maj

14 augusti

23 maj - 12 juni

18 september

13 juni - 14 augusti

23 oktober

15 augusti - 18 september

27 november

19 september - 23 oktober

Kursstart 2024

Ansökningsperiod 2024

8 januari, 2024

24 oktober - 27 november (2023)

SFI för ukrainska flyktingar

Vi erbjuder SFI till ukrainska flyktingar som är boende i Jönköpings kommun och som fyllt 18 år. Du gör ansökan på Vägledningscentrum (Barnarpsgatan 40) i Jönköping.

Vägledningscentrums öppettider är måndag - torsdag 11:00 – 13:00 och du behöver ha med ditt UT-kort för att legitimera sig vid ansökan.

Vägledningscentrum

Swedish for Ukrainian refugees

We offer SFI (Swedish for immigrants) to Ukrainian refugees living in Jönköping municipality and who have turned 18. You apply to SFI at Vägledningscentrum (Barnarpsgatan 40) in Jönköping.

Opening hours at Vägledningscentrum are Monday – Thursday 11:00 – 13:00 and you need to bring your UT-card to identify themselves when applying.

Vägledningscentrum

KONTAKT

För frågor om antagning till SFI:

Charlotte Bjerne
Administratör

E-post: charlotte.bjerne@jonkoping.se

Övriga frågor om SFI? Besök oss på:

Vägledningscentrum, Barnarpsgatan 40 i Jönköping.

Senast granskad/publicerad:

SFI (svenska för invandrare)

Här får du information om språkutbildningen SFI (svenska för invandrare), för dig som är vuxen och inte har svenska som modersmål. Du hittar även information om kursstart, ansökningsperioder och hur du gör för att ansöka till SFI.

Undervisning i SFI, två elever sitter vid skolbänken.