På Vägledningscentrum kan du bland annat få hjälp med:

 • vägledning inför studie- och yrkesval
 • information om hur du uppnår slutbetyg/gymnasieexamen från Komvux
 • information om behörighet till högre studier
 • hjälp med att göra ansökan till SFI, grundläggande kurser och gymnasiekurser/utbildningar (detta gäller för dig som är folkbokförd i Jönköpings kommun och som vill studera i Jönköpings kommun)
 • information om studieekonomi

Välkommen till oss på våra besökstider (se nedan) eller boka in ett vägledningssamtal.

Boka vägledningssamtal

Viktig information

Nya tider för samtal läggs ut varje fredag
Om du inte hittar en bokningsbar tid hänvisar vi till våra drop in tider:

Måndag–torsdag kl.11–13

Besöksadress: Barnarpsgatan 40

Tjänsten för bokning gäller endast för dig som är folkbokförd i Jönköpings kommun eller Mullsjö kommun. Bor du i annan kommun ber vi dig att i stället kontakta Komvux i din hemkommun.

Att tänka på inför möte med studie-och yrkesvägledare

En studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att hitta rätt med individuell vägledning, där du får stöd i att planera, skapa mål och hitta motivation till studie- och yrkesval. Vägledningssamtalet kan även ge dig insikt och förståelse kring dina intressen, färdigheter, kunskaper och möjligheter.

Samtalet tar ca 45 minuter.

 • Vad vill du att samtalet ska handla om?
 • Utgå ifrån var du står nu och fundera över dina mål och hur du tänker nå dit.
 • Du kan förbereda dig genom att skriva ner dina frågor.
 • Titta igenom kursutbud, titta gärna på utbildningar inom olika
  utbildningsformer
 • Ta med dig betyg och andra handlingar som kan vara viktiga. Om du har
  studerat i en annan kommun än Jönköping så tar du kontakt med den
  kommunen och beställ betygen.
 • Hur kan du finansiera dina studier?

KONTAKT

Vägledningscentrum

Besöksadress: Barnarpsgatan 40 i Jönköping

Besökstider: Måndag–torsdag, klockan 11-13

Telefon: 036-10 50 00
Telefontider: Måndag–torsdag, klockan 14-16

E-post: vagledningscentrum@jonkoping.se

Postadress: Vuxenutbildningsenheten, 551 89 Jönköping

Senast granskad/publicerad:

Studievägledning för vuxna

Här på Vägledningscentrum finns våra studie- och yrkesvägledare som kan svara på dina frågor och funderingar om studier eller arbete.

Två personer som diskuterar vid en dator.