search
Sök
menu
Meny

Information om covid-19

Läget är allvarligt och just nu har vi en hög samhällsspridning i Jönköpings kommun. För att kunna hålla våra förskolor och skolor öppna är det viktigt att vi hjälps åt och är rädda om varandra. Det gör vi genom att se till att krassliga barn stannar hemma, även vid lindriga symptom. På så vis kan vi alla hålla oss friska – barn, elever och personal. 

Tänk på att:

  • Hålla ditt barn hemma vid symptom på sjukdom. Barnet ska därefter stanna hemma ytterligare två symtomfria dagar.
  • Testa ditt barn för Covid-19 vid symptom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn från sex års ålder ska testas.
  • Följ reglerna för familjekarantän.
  • Ringer vi dig och ber dig att hämta ditt barn på grund av symptom görs det bara av omtanke. Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gett oss.

Så informerar vi

Skulle förskolan eller skolan behöva genomföra åtgärder för att minska risken för smittspridning så kommer du att få information via Vklass. Det kan till exempel handla om att tillfälligt stänga en avdelning på förskolan eller införa tillfällig distansundervisning på en skola.

Jönköpings kommun bistår Region Jönköpings län i smittspårningsarbetet i förskole- och skolmiljö. Skolan informerar elever samt vårdnadshavare till barn som haft närkontakt med en konstaterat smittad person 48 timmar innan personen insjuknat. Informationen kommer via Vklass med ett bifogat informationsblad från Region Jönköpings län.

För att minska risken att smittan sprids vidare är det viktigt att du och ditt barn följer instruktionerna i det bifogade informationsbladet. På grund av sekretess kan inte skolsköterskan eller annan personal på skolan informera om vilken person som är smittad och därför inte heller hjälpa till att avgöra om en elev har varit i nära kontakt med den smittsamma personen. Region Jönköpings län ansvarar för att informera berörda om detta.

Hjälp oss att effektivisera smittspårningen!

För att effektivisera smittspårningen ber vi dig med barn i grundskolan att kontakta din skolsköterska eller rektor när en elev testats positiv för covid-19.
Vi behöver veta:

  • Om eleven har symptom eller inte
  • Vid symptom: när hade eleven första symtom, dag och tid på dagen
  • När eleven senast var i skolan

På så vis kan vi bidra till att bromsa smittspridningen. Skolan kommer självklart hålla på sekretessen och inte meddela namn på eleven.

På kommunens hemsida finns uppdaterad information samt svar på återkommande frågor om corona och covid-19 www.jonkoping.se/corona

Tack för att du håller i och håller ut!

Med vänliga hälsningar
Utbildningsförvaltningen, Jönköpings kommun