search
Sök
menu
Meny

Särskilda förskole- och skolalternativ

Jönköpings kommun erbjuder undervisning vid några förskolor och skolor, där den fysiska och pedagogiska miljön är särskilt anpassad och strukturerad, t.ex. för barn med flerfunktionsnedsättningar eller autism.

Jönköpings kommuns förskolor och skolor är till för alla barn och elever. Vi utgår från ett inkluderande arbetssätt, dvs. alla ska kunna delta. Endast i undantagsfall ska ett barn eller en elev behöva flytta till en annan verksamhet.

Om ditt barn behöver en miljö som är mer anpassad och strukturerad, så erbjuder Jönköpings kommun några särskilda alternativ inom förskola och grundskola.

Inom förskolan finns:

Förskola

Målgrupp

Arredalens förskola

för barn med flerfunktionsnedsättning

Gethagens förskola

för barn inom autismspektrat

Rosengårds förskola

för barn med funktionsnedsättning

Kålgårdens förskola

för barn med hörselnedsättning eller dövhet

Solstickans förskola

för barn med funktionsnedsättning

Inom grundskolan finns

Skola

Målgrupp

Kålgårdsskolan

döv- och hörselklass (årskurs F-6)

Kålgårdsskolan

tal- och kommunikationsklass (årskurs F-6)

Ljungarumsskolan

tal- och kommunikationsklass (årskurs 7-9)

Junedalsskolan

döv/hörsel, särskilt riktat arbetslag (årskurs 7-9)

Herrgården - Stadsgårdsskolan

autismspektrat (årskurs 7-9)