search
Sök
menu
Meny

Särskilda förskole- och skolalternativ

Jönköpings kommun erbjuder undervisning vid några förskolor och skolor, där den fysiska och pedagogiska miljön är särskilt anpassad och strukturerad, t.ex. för barn med flerfunktionsnedsättningar eller autism.

Jönköpings kommuns förskolor och skolor är till för alla barn och elever. Vi utgår från ett inkluderande arbetssätt, dvs. alla ska kunna delta. Endast i undantagsfall ska ett barn eller en elev behöva flytta till en annan verksamhet.

Om ditt barn behöver en miljö som är mer anpassad och strukturerad, så erbjuder Jönköpings kommun några särskilda alternativ inom förskola och grundskola.

Inom förskolan finns:

Arredalens förskola, för barn med flerfunktionsnedsättning

Gethagens förskola, för barn inom autismspektrat

Rosengårds förskola, för barn med funktionsnedsättning

Kålgårdens förskola, för barn med hörselnedsättning eller dövhet

Solstickans förskola, för barn med funktionsnedsättning

Inom grundskolan finns

Kålgårdsskolan, döv- och hörselklass (årskurs F-6)

Kålgårdsskolan, tal- och kommunikationsklass (årskurs F-6)

Ljungarumsskolan, tal- och kommunikationsklass (årskurs 7-9)

Junedalsskolan, döv och hörsel, särskilt riktat arbetslag (årskurs 7-9)

Herrgården, Stadsgårdsskolan, autismspektrat (årskurs 7-9)