search
Sök
menu
Meny
Sök

Särskilda verksamheter inom förskola och skola

Är ditt barn i behov av en anpassad förskole- eller skolmiljö? I Jönköpings kommun finns i extraordinära fall möjlighet att gå i en särskild verksamhet där den fysiska och pedagogiska miljön är särskilt anpassad och strukturerad.

Vår utgångspunkt är att alla barn och elever ska mötas utifrån sina förutsättningar och behov i den vanliga förskole- och grundskoleverksamheten. Vi utgår från ett inkluderande arbetssätt, det vill säga att alla ska kunna delta utifrån sina förutsättningar och behov. Endast i undantagsfall ska ett barn eller en elev behöva flytta till en annan verksamhet.

Särskilda verksamheter

I Jönköpings kommun finns, i extraordinära fall, möjlighet att gå i någon av de särskilda verksamheterna där den fysiska och pedagogiska miljön är särskilt anpassad och strukturerad. Om du som vårdnadshavare anser att en sådan miljö är till fördel för barnet så finns möjlighet att ansöka till någon av de särskilda verksamheter som finns inom förskola och grundskola i Jönköpings kommun.

För elever inom AST åk 7-9 finns en särskild undervisningsgrupp (Herrgården). Till Herrgården ansöker rektor på elevens nuvarande skola.

Inom förskolan finns:

Diamanten, Kålgårdens förskoleområde - hörselnedsättning

Regnbågen, Öxnehaga förskoleområde - autismspektrat (AST)

Humlan, Arredalens förskola - flerfunktionsnedsättning

Grön, Solstickans förskola - flerfunktionsnedsättning

Inom grundskolan finns:

Kålgårdsskolan F-6, hörselnedsättning

Junedalsskolan 7-9, hörselnedsättning

Ljungarumsskolan F-6, kommunikationsklass

Ljungarumsskolan 7-9, kommunikationsklass

Herrgården, Stadsgårdsskolan 7-9, autismspektrat (AST)

Vårdnadshavare ansöker till särskilda verksamheter

Du som vårdnadshavare gör ansökan till en särskild verksamhet, med undantag för den särskilda undervisningsgruppen för elever inom AST åk 7-9. Till denna grupp ansöker rektor på elevens nuvarande skola.

Ansökan till förskolans särskilda verksamheter är öppen året runt och behandlas vid fyra tillfällen: mars, maj, oktober och december.

Ansökan till grundskolans särskilda verksamheter samt till Herrgården ska göras senast 31 januari. Vårdnadshavare får besked om placering i slutet av mars. Observera att ansökan till Herrgården görs av rektor på elevens nuvarande skola.

Ansökningsblanketter

pdf: ansökan till förskolans särskilda alternativ Pdf, 1.9 MB. (Pdf, 1.9 MB)

pdf: ansökan till döv- och hörselklass Pdf, 179.5 kB. (Pdf, 179.5 kB)

pdf: ansökan till kommunikationsklass Pdf, 177.8 kB. (Pdf, 177.8 kB)