search
Sök
menu
Meny

Vägledande samspel, Norrahammars familjecentral

Genom att vara nyfiken på ert samspel kan förståelsen för och kontakten med ditt barn växa. Vägledande Samspel (ICDP) är ett hälsofrämjande föräldraprogram som utgår den unika relation du och ditt barn har.

Vägledande samspel (ICDP)  har som målsättning att stödja och främja föräldrars kompetens och stärka föräldrarollen. Du har möjlighet att tillsammans med andra föräldrar delta i en föräldragrupp på din familjecentral. Utifrån åtta teman pratar vi om det som kan stärka dig i samspelet med ditt barn och hur du kan göra för att utveckla ditt föräldraskap. Gruppen träffas vid sju tillfällen, två timmar varje gång.

Välkommen!

Plats: Öppna förskolan Knuten

Nästa grupp ht. 2017:

Ny grupp den 21 september kl. 9-11

Kostnad: 0 kr, fikat kostar 20 kr

Anmälan gör du till vägledare eller till personal på FC i Norrahammar.

Vägledare är:
fabijan.anderstaf@jonkoping.se susanne.johansson3@jonkoping.se

När du anmäler dej lämna kontaktuppgifter, namn telefonnr samt den e-post du vill vi ska använda.

Du kan också anmäla dej direkt på öppna förskolan Knuten där anmälan hänger i hallen vid ingången.

Mvh Norrahammars familjecentral

Kontakt

Förskollärare
Fabijan Anderstaf
tfn 036-10 36 60

Kurator                               
Susanne Johansson                    
tfn 036-10 36 65                          

Norrahammars familjecentral
Öppna förskolan
Postgatan 8
562 31 Norrahammar