search
Sök
menu
Meny

Vägledande samspel

Genom att vara nyfiken på ert samspel kan förståelsen för och kontakten med ditt barn växa. Vägledande Samspel (ICDP) är ett hälsofrämjande föräldraprogram som utgår den unika relation du och ditt barn har.

Vägledande samspel (ICDP)  har som målsättning att stödja och främja föräldrars kompetens och stärka föräldrarollen. Du har möjlighet att tillsammans med andra föräldrar delta i en föräldragrupp på din familjecentral. Utifrån åtta teman pratar vi om det som kan stärka dig i samspelet med ditt barn och hur du kan göra för att utveckla ditt föräldraskap. Gruppen träffas vid sju eller åtta tillfällen, två timmar varje gång.

På Familjecentralen Råslätt startar nästa grupp: 
Torsdag 31 Augusti kl.9.00-11.00
Plats: Öppna förskolan
För mer information och anmälan kontakta:
Malin Holm 036-10 24 55 alt. malin.holm@jonkoping.se eller till
Susanne Johansson 036-10 36 65 alt. susanne.johansson3@jonkoping.se.

Vägledande samspel för arabisk-talande startar:
Torsdag 7 september kl.13.15-15.15
Plats: Öppna förskolan
För mer information och anmälan kontakta:
Soha El-Ayneine 036-10 27 47 eller 036- 10 69 38.

Kontakt