search
Sök
menu
Meny

Vägledande samspel, Tenhults familjecentral

Vägledande samspel har som målsättning att stödja och främja föräldrars kompetens och stärka föräldrarollen. Du har möjlighet att tillsammans med andra föräldrar delta i föräldragrupp på din familjecentral.

Utifrån åtta teman pratar vi om det som kan stärka dig i samspelet med ditt barn och hur du kan göra för att utveckla ditt föräldaskap.

Gruppen träffas vid 7 tillfällen, två timmar varje gång.
Fika till självkostnadspris.

För mer information och/eller anmälan kontakta:
Lotta Tranell- Wendel, Kurator tfn 036-102904
eller via din BHV-sjuksköterska.

Höstens grupper vägledande samspel planeras att starta i augusti och oktober

Plats: Tenhults familjecentral

Startdatum:

Tid: 9.15 - 11.15