search
Sök
menu
Meny
Sök

Frågor och svar – inkomstkontroll av avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Varför har jag fått en extra faktura? Vad händer om jag har betalat för lite eller för mycket? Uppdateras min inkomst automatiskt? Här hittar du frågor och svar om justering av din avgift efter genomförd inkomstkontroll.

To read this page in other languages, please go to the translate button shaped as a globe in the menu on the right hand side at the top of the page.

Inbetalning

Varför kan jag bli tvungen att betala?

Den inkomst du har lämnat på Barnwebben jämförs med ditt hushålls deklarerade inkomst från Skatteverket. Har du betalat för lite får du göra en extra inbetalning.

När får jag faktura för inbetalning?

Fakturan skickas ut under höstterminen. Du kan inte få uppgifter om eventuell justering innan dess.

Jag har fått en faktura och ska betala tillbaka, kan beloppet läggas på nästa månadsbetalning?

Nej, detta är en separat faktura. Kontakta kundfordringsenheten om du vill begära anstånd (få förlängt betalningsdatum) eller om du vill ha en avbetalningsplan (dela upp fakturan).

Mejla kundfordringsenheten

Ring kundfordringsenheten: 036-10 60 50

Hur snabbt ska jag betala fakturan?

Betalningsstiden gäller fram till fakturans förfallodatum. Vill du få förlängt betalningsdatum, kontakta kundfordringsenheten.

Mejla kundfordringsenheten

Ring kundfordringsenheten: 036-10 60 50

Kan jag själv dela upp betalningen på beloppet?

Betalningstiden gäller fram till fakturans förfallodatum. Du kan själv dela upp beloppet vid flera tillfällen, bara hela beloppet är betalt på förfallodatum. Du använder då samma OCR-nummer som finns på fakturan vid varje delbetalning.

Varför står det makulerad på min faktura?

För dig som har fått en papperfaktura eller e-faktura: Du har fått en faktura som gäller justerad avgift. Innehåller din faktura flera sidor är det endast inbetalningsavin med det totala beloppet som gäller. Därför är övriga inbetalningsavier angivna som makulerade.

För dig som valt att betala med autogiro: Du har fått en faktura som gäller justerad avgift. Om du har valt att betala din avgift via autogiro kommer beloppet automatisk att dras vid förfallodatum. Därför är din inbetalningsavi angiven som makulerad.

På fakturan står avgiftsgrundande inkomst, vad är det?

Det är den deklarerade årsinkomsten delat med tolv, dvs. en genomsnittlig månadsinkomst.

Min inkomst var lägre under vissa månader, hur räknar ni då?

De uppgifter vi får från Skatteverket är den deklarerade inkomsten för ett helt år. Vi har inte möjlighet att se hur inkomsten har varierat mellan olika månader utan årsinkomsten delas med tolv för att få fram en genomsnittlig månadsinkomst.

Vi har separerat. Vem ska betala fakturan?

Om ni bodde tillsammans under det år som kontrolleras har ni båda ansvar för att betala fakturan. Observera att fakturan skickas endast till den av er som var fakturamottagare.

Mitt barn har ingen placering längre. Måste jag betala ändå?

Ja, eftersom du hade barnomsorg under det kontrollerade året.

Jag bor inte längre i kommunen. Måste jag betala ändå?

Ja, eftersom du hade barnomsorg i Jönköpings kommun under det kontrollerade året.

Problem med att betala fakturan

Jag kan inte betala min faktura. Hur gör jag?

Du behöver kontakta kundfordringsenheten och be om anstånd (få förlängt betalningsdatum) eller göra upp en avbetalningsplan (dela upp fakturan).

Mejla kundfordringsenheten

Ring kundfordringsenheten: tfn 036-10 60 50

Vad händer om jag inte kan betala fakturan i tid?

Du behöver kontakta kundfordringsenheten och be om anstånd (få förlängt betalningsdatum) eller göra upp en avbetalningsplan (dela upp fakturan).

Mejla kundfordringsenheten

Ring kundfordringsenheten: tfn 036-10 60 50

Tillkommer det avgifter vid en avbetalningsplan?

Ja. Kontakta kundfordringsenheten för mer information.

Mejla kundfordringsenheten

Ring kundfordringsenheten: tfn 036-10 60 50

Återbetalning

Varför får jag en kreditfaktura (pengar tillbaka)?

Den inkomst du har lämnat på Barnwebben jämförs med ditt hushålls deklarerade inkomst från Skatteverket. Har du betalat för mycket får du pengar tillbaka.

När får jag veta om jag får pengar tillbaka?

Du får en kreditfaktura (pengar tillbaka) under höstterminen. Du kan inte få uppgifter om återbetalning innan dess.

Om jag får en kreditfaktura, när görs utbetalningen?

Pengarna betalas ut när vi fått dina kontouppgifter.

För att få återbetalningen insatt på ett konto, mejla kundfordringsenheten ditt kundnummer samt kontonummer. Har du inte möjlighet att mejla, kontakta kontaktcenter.

Mejla kundfordringsenheten

Jag ska få pengar tillbaka, kan beloppet dras av på nästa månadsbetalning?

Nej, detta är en separat kreditfaktura (pengar tillbaka).

Hur görs inbetalningen till mitt konto?

Pengarna sätts in på ditt konto efter att du mejlat kontouppgift samt kundnummer till kundfordringsenheten. På din kreditfaktura finns information om hur du ska göra för att få dina pengar utbetalda.

Mejla kundfordringsenheten

Uppdatera inkomstuppgifter

Vad räknas som inkomst vid beräkning av avgift?

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

  • föräldrapenning
  • graviditetspenning
  • sjukpenning, sjukersättning
  • aktivitetsersättning, aktivitetsstöd
  • smittbärarpenning
  • rehabiliteringspenning
  • vårdbidrag (utom den del av bidraget som är beviljad för merkostnader utifrån barnets funktionsnedsättning)
  • omvårdnadsbidrag
  • inkomst beskattad i utlandet.

Läs mer om avgiftsgrundande inkomst/förmåner som du betalar skatt på, Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Läs mer om avgift för förskola, pedagogiskt omsorg, Jönköpings kommun

Läs mer om avgift för fritidshem, Jönköpings kommun

Var uppdaterar jag min inkomst?

Du uppdaterar din inkomst på Barnwebben.

Logga in på Barnwebben Länk till annan webbplats.

Varför ska jag uppdatera min inkomst regelbundet?

För att du ska betala rätt avgift, varken för mycket eller för lite.

När ska jag uppdatera min inkomst?

Du ska uppdatera din inkomst i Barnwebben en gång om året, du får en påminnelse via mejl. Om du inte gör uppdatering kommer din inkomst automatiskt att läggas på maxnivå. Du får då betala maxtaxa.

Du ska också uppdatera din inkomst i Barnwebben när det sker en förändring under året. Det är viktigt för att din avgift ska bli korrekt.

Om du får ändrade familjeförhållande ska du kontakta din administratör.

Registrera din inkomst på Barnwebben Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Läs mer om avgift för förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer om avgift för fritidshem

Vilka i hushållet ska registrera inkomst?

Vuxna som bor tillsammans (är folkbokförda) på samma adress, antingen som gifta eller som sammanboende.

Uppdateras min inkomst automatiskt?

Nej, det gör den inte. Hushåll som har en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller på fritidshem måste själva meddela kommunen eventuella förändringar. Det är viktigt för att din avgift ska bli korrekt.

Registrera din inkomst på Barnwebben Länk till annan webbplats.

Vad händer om jag inte uppdaterar min inkomst?

Om du inte uppdaterar din aktuella inkomst när du årligen får en påminnelse kommer din inkomst automatiskt att läggas på maxnivå. Du får då betala maxtaxa.