search
Sök
menu
Meny

Bäckadalens förskola

Gården och utsidan av byggnaden på Bäckadalens förskola.

Bäckadalens förskola är en liten förskola belägen mitt på Torpa med närhet till centrum, skog och lekparker. Vi skapar tillsammans en förskola där alla känner glädje, trygghet och samspel.

Bäckadalens förskola ingår i Junebäckens förskoleområde. Området innefattar även Idas förskola, Kuskens förskola, Mariebo förskola, Munksjöstadens förskola och Torpa förskola Vi har en gård som består av både gräsyta, sandlåda, gungor och asfalt som barnen kan cykla på.

Inomhus har vi både små och stora rum som vi delar in barnen i utifrån intressen och behov. Vi vill att barnen är delaktiga och känner inflytande i sin dag på förskolan. Detta gör vi genom att vara medforskande och lyhörda gentemot barnen, vilket innebär att både vår innemiljö och utemiljö är föränderlig.

Vi har ca 35 barn, fördelat på två avdelningar. På avdelning Lyckan går barnen när de är 1-3 år och på avdelning Glädjen går barnen när de är 4-6 år

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Junebäckens förskoleområde har ledorden roligt, tryggt och lärorikt. Målet är att skapa en förskola dit barnen kommer med lust och glädje. Vi verkar för en förskola där alla ska bli bemötta med respekt och värme i en demokratisk anda och vi lägger stor vikt vid att barnen känner trygghet, glädje och tillhörighet.

För att skapa lekro delar vi in barnen i smågrupper i de olika rummen, där vi pedagoger är med som lekinspiratörer och medforskare.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplansmål samtidigt som vi alltid har ett par prioriterade mål som vi arbetar lite extra med. De prioriterade målen varierar från år till år.

En gång i månaden kommer bokbussen till förskolan för att vi enkelt ska kunna låna böcker. Till bokbussen kan vi även beställa böcker som passar för våra prioriterade mål och utifrån barnens önskemål, intressen och behov.

Vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande och erbjuder en rolig, trygg och utvecklande verksamhet.

Du som vårdnadshavare

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen (Lpfö18).

Vid varje förskola skall det finnas forum för samråd med barn och vårdnadshavare (Skollagen 2010:800 Kap. 4, §13).

Målet för samråden är att vara ett forum där barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter. Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen skall skapa förutsättningar för barnen att kunna engagera sig i frågor som berör dem.

Följande forum finns på Bäckadalens förskola:

  • Den dagliga kontakten
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten
  • Förslagslåda
  • Brukarenkäter

Avdelningar

Vi har två avdelningar:

Lyckan, 1-3 år

Glädjen, 4-6 år

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Varje dag förbereder vi varierande frukost och mellanmål, med exempelvis gröt, yoghurt och smörgåsar, i vårt kök på förskolan. Lunchen får vi från Bäckadalsgymnasiet som ligger strax intill.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb - Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola - Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Vi vill att barnen är delaktiga och känner inflytande i sin dag på förskolan. Detta gör vi genom att vara medforskande och lyhörda gentemot barnen, vilket innebär att både vår innemiljö och utemiljö är föränderlig.

Vi arbetar för ett nära samarbete mellan avdelningarna. Vi sätter även ett stort värde på arbetsglädje och ett bra arbetsklimat där alla ska känna sig delaktiga. Både barn och vuxna ska känna att det är roligt att komma till förskolan.

Du ska tillsammans med övriga i arbetslaget stimulera till barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och dess behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Kontakta oss

Bäckadalens Förskola
Åsenvägen 11
553 31 Jönköping

Avdelningar

  • Lyckan, telefon 036-10 26 74, 0722-54 43 38
  • Glädjen, telefon 036-10 26 75,0722-54 43 39

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Madelein Nilsson

036-10 39 23

Biträdande rektor

Teresa Sagström

036-10 38 87

Specialpedagog

Margareta Rogsäter

036- 10 28 49

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

För er vårdnadshavare som vill veta mer om vår verksamhet: Välkomna klockan 10:00-11.00 sista fredagen varje månad. Anmälan görs på förhand på telefon: 036-10 26 74.