search
Sök
menu
Meny

Björnens förskola

Björnens förskola har ledorden glädje, samspel och trygghet. Tillsammans gör vi en spännande resa där målet är att skapa den bästa förskolan där vi lägger grunden i barnens livslånga lärande.

Björnens förskola är en av fem förskolor som tillhör Smedbyns förskole område. Björnen består av en 1-6 års avdelning, Björnen.

Förskolan är belägen på söder i Huskvarna. Vi har nära till Smedbyn med sin fina kulturbebyggelse, Smedbyparken och dess grönområde samt Lillån och dess kringliggande natur. I omgivningarna finns närhet till flera lekplatser, Huskvarna folkets park samt Vapenvallens idrottsanläggning.

Utemiljön består av flera lärmiljöer där barnen kan inspireras till lek, fantasi och utbildning.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världsmedborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Vi vill erbjuda en trygg och säker miljö. Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnets utveckling, lärande och sociala kompetens.

Förskolan vill väcka barnens nyfikenhet, tilltro till sin egen förmåga och lusten till att leka och lära.

Barnens utbildning innebär att de ska känna glädje och delaktighet i verksamheten, och vara en del i det sociala samspelet.

Förskoleområdets ledord är ”Trygghet, Glädje, Samspel”.

Trygghet
Vi strävar efter att:

 • lägga mycket fokus på inskolningen, en trygg övergång från hemmet till förskolan
 • ha en god kontakt med vårdnadshavarna
 • ge vårdnadshavarna inblick i verksamheten och möjlighet att påverka
 • varje barn blir uppmärksammat och sett varje dag
 • tillgodose barnens önskemål, behov och känslor
 • erbjuda en trygg och säker miljö
 • arbeta efter förskolans likabehandlingsplan
 • arbeta efter rutiner som skapar trygghet
 • erbjuda en positiv lärmiljö
 • arbeta gruppindelat
 • ha ett bra mottagande för både barn och vuxna

Glädje
Vi strävar efter att:

 • ge barnen uppmuntran och fokusera på det positiva
 • ge barnen utmaningar som stärker deras självförtroende
 • det finns en utmanande miljö där barnen utvecklas i sitt lärande och sin sociala kompetens
 • väcka barnens nyfikenhet, lust att leka och lära
 • ha ett uppmuntrande och tillåtande förhållningssätt
 • uppmuntra barnens tilltro till sin egen förmåga

Samspel
Vi strävar efter att:

 • inspirera barnen till att se glädjen och nyttan av att samarbeta
 • barnen får känna sig delaktiga i verksamheten
 • barnen lär sig av varandra
 • barnen får känna glädjen i att tillhöra en grupp
 • uppmuntra barnen till att dela med sig och vänta på sin tur
 • ge mycket tid till leken där barnen utvecklar sociala förmågor

Du som vårdnadshavare

För oss är det viktigt att du som vårdnadshavare känner dig trygg med att lämna ditt barn hos oss. Förskoleområdet har en samrådsgrupp som träffas två gånger per termin, där du som vill kan vara med och påverka verksamheten. I gruppen ingår några vårdnadshavare från varje förskola, pedagoger samt rektor.

Vårdnadshavare erbjuds föräldrasamtal en gång per läsår, där vi tillsammans samtalar om hur förskolans utbildning stödjer ditt barns utveckling på bästa sätt.

Under läsåret har vi även bl. a. föräldramöte, drop-in och gårdsfest

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Björnens förskola har ett mottagningskök, det innebär att lunchen levereras tillagad från Alfred Dalinskolan. Frukost och mellanmål förbereds av pedagogerna på respektive avdelning.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Lediga jobb - Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola - Jönköpings kommun

Grön Flagg

Grön Flagg är en miljöutmärkelse för skolor och förskolor. Förskolan är Grön Flagg-certifirad.

Den gröna flaggan är det synliga beviset på att man i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete, där alla är engagerade. I Sverige delas den gröna flaggan ut av Håll Sverige Rent.

I arbetet identifierar vi utvecklingsområden som fokuserar på något av Grön Flaggs sex teman: Närmiljö, Vattenresurser, Klimat och Energi, Kretslopp, Livsstil och Hälsa samt Konsumtion.

Vi kopplar arbetet till förskolans läroplan och visar hur Grön Flagg bidrar till barnens utveckling, lärande och inflytande.

Vi arbetar även med miljömålet kretsloppet. Barnen sorterar avfall och går till återvinningsstationen med plåt, glas och papper mm. Vi deltar ofta i skräpplockardagr minst en gång per år, då vi plockar skräp i närmiljön kring förskolan.

Vi släcker lamporna när vi går ut och i det rum man inte befinner sig i. Vi uppmärksammar barnen på att komma ihåg att stänga av kranen när de tvättat sig och att de påminner varandra om detta.

Under temat konsumtion lär vi barnen ta lagom mycket mat på tallriken. Att ta så mycket att man orkar äta upp och att inte maten behöver slängas.

Språk

Rörelse och livsstil är något som genomsyrar arbetet på förskolan. Genom undervisning och i dialog med barnen visa på goda exempel och förstå vikten av goda vanor.

Jönköpings kommun ingår i ett projekt “Flerstämmig undervisning i förskolan” tillsammans med Malmö universitet. Syftet med projektet är att utveckla undervisningen i förskolan, öka likvärdigheten och kvalitén. Alla som arbetar på förskolan deltar i projektet som pågår mellan 2018-2021.

Kontakta oss

Björnens förskola
Faktorigatan 28
561 43 Huskvarna

Avdelning

 • Björnen, telefon 036-10 22 28, 0725-74 94 99

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Helena Klasson

036-10 22 27

Specialpedagog

Johanna Bokinge

036-10 30 58

Placeringsassistent

Madeleine Day

036-10 69 63

 Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Förskolans öppettider är kl. 07.00-16.00. Mellan kl. 06.00-07.00 och 16.00–18.00 har vi samarbete med Smedbyns förskola, där även pedagogerna på Björnen arbetar delar av dessa tider.