search
Sök
menu
Meny

Hisingsängens förskola

Hisingsängens förskola är den lilla förskolan som ligger naturskönt beläget på Västers höjder. Vi arbetar temainriktat med ett tema som täcker alla områden i läroplanen.

Hisingsängens förskola består av 2 avdelningar. Farmors hus 1-3 år och Vargkulan 3-5 år. Vårat arbete präglas av glädje, delaktighet och en stimulerande föränderlig lärande miljö. Vi har ett nära samarbetet mellan avdelningarna med bland annat tvärgrupper.

Hisingsängens förskola är en av fyra förskolor som ingår i Bymarkens förskoleområde. Övriga förskolor är Hisingstorps förskola, Lerhagens förskola och Vätterslunds förskola.

Bymarkens gemensamma vision

"Bymarkens förskolor - en mötesplats som skapar lust att leka och lust att lära!"

Samspel är Bymarkens gemensamma fokusområde.

Trygghet och likabehandling

All verksamhet skall genomsyras av respekt för människor och människors integritet. Alla har ett personligt ansvar för att förskolan genomsyras av ärlighet, öppenhet och respekt för andra. En verksamhet där barn upplever meningsfulla sammanhang, glädje och delaktighet främjar vänskap och förebygger kränkningar. I sådana miljöer växer självförtroende, respekt och tolerans.

Mål

  •  Barnet ska känna sig trygg i förskolan.
  •  Barnet ska inte bli utsatt för diskriminering eller någon form av kränkande behandling.
  •  Alla barn ska känna sig delaktiga och ha inflytande.

Kontakta oss

Hisingsängens förskola
Hisingsängen 163
554 48 Jönköping

Avdelningar

  • Vargkulan, telefon 036-10 31 97
  • Farmors Hus, telefon 036-10 31 97

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Lotta Fagerberg

036-10 76 10

0727-25 18 38

Special pedagog

Kristina Rüetschi

0705-407417