search
Sök
menu
Meny

Hisingsängens förskola

Välkommen till Hisingsängens förskola, en liten förskola naturskönt belägen på Västers höjder. Vi arbetar temainriktat med ett tema som täcker alla områden i läroplanen.

Vår förskola består av Två avdelningar, en för barn 1-3 år och en för barn 3-5 år. Vårt arbete präglas av glädje, delaktighet och en stimulerande föränderlig lärande miljö. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna, genom bland annat tvärgrupper.

Hisingsängens förskola är en av fyra förskolor som ingår i Bymarkens förskoleområde. Övriga förskolor är Hisingstorps förskola, Lerhagens förskola och Vätterslunds förskola.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världsmedborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Trygghet och trivsel
All verksamhet skall genomsyras av respekt för människor och människors integritet. Alla har ett personligt ansvar för att förskolan genomsyras av ärlighet, öppenhet och respekt för andra. En verksamhet där barn upplever meningsfulla sammanhang, glädje och delaktighet främjar vänskap och förebygger kränkningar. I sådana miljöer växer självförtroende, respekt och tolerans.

Mål

  • Barnet ska känna sig trygg i förskolan.
  • Barnet ska inte bli utsatt för diskriminering eller någon form av kränkande behandling.
  • Alla barn ska känna sig delaktiga och ha inflytande.

Bymarkens förskolors vision
"Bymarkens förskolor - en mötesplats som skapar lust att leka och lust att lära!"

Undervisning är Bymarkens gemensamma fokusområde.

Du som vårdnadshavare

För oss är det viktigt att ni som föräldrar känner er trygga med att lämna era barn hos oss. Som vårdnadshavare kan du löpande ta del av förskolans arbete genom vår lärplattform Vklass. Där finns nyheter och dokumentation. Det är även där du som vårdnadshavare delger oss aktuellt schema för barnet.

Vi bjuder in till föräldramöten eller andra träffar några gånger per år, samt erbjuder ett utvecklingssamtal per år. Varje vår ombeds ni att besvara en brukarenkät, som ligger till grund för vårt förbättringsarbete.

Avdelningar

Hisingsängens förskola består av två avdelningar:

Farmors hus, 1-3 år med plats för 14 barn.

Vargkulan, 3-5 år med plats för 20 barn.

Antalet barn på avdelningarna växlar under läsårets gång.

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Lediga jobb - Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola - Jönköpings kommun

Kontakta oss

Hisingsängens förskola
Hisingsängen 163
554 48 Jönköping

Avdelningar

  • Vargkulan, telefon 036-10 31 97
  • Farmors Hus, telefon 036-10 31 97

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Lotta Fagerberg

036-10 76 10

0727-25 18 38

Specialpedagog

Kristina Rüetschi

0705-407417

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.