search
Sök
menu
Meny

Juvelen

Välkommen till förskolan Juvelen i Tenhult. Tills renoveringen av Gunghästens förskola är färdig hittar ni oss i tillfälliga men trivsamma lokaler. Vi finns för tillfället i Allianskyrkans nedre plan.

Det är en lärande förskola med barnet i centrum!

Vi arbetar medvetet för att främja barnens språkliga utveckling. Detta gör vi exempelvis genom att arbeta med rim och ramsor, sånger, böcker och "Babblarna".

Vi strävar efter att främja goda relationer och stödja det sociala samspelet. Vi är närvarande pedagoger och uppmuntrar utvecklingen av en god värdegrund där respekten för varandra är central.

Trygghet är ett ledord och en del i vårt arbete med att skapa en god lärmiljö. Vi arbetar också med att uppmuntra varje barns lärande och utveckling utifrån ett indvduellt perspektiv.

Vi använder vår utemiljö som ett självklart inslag i vår lärmiljö och går på utflykter i närområdet.

Rivning av Gunghästens förskola startade i februari 2018. Rivningen pågick ca. 1 månad och därefter startades byggnationen.
Renoveringen beräknas vara klar hösten 2019.

Om ni har frågor ring :
Förskolechef
Sinikka Sandberg, 036- 10 30 35

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världsmedborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Tenhults förskoleområde

Tenhults förskoleområde består av förskolorna Juvelen, Kristallen, Lilla Gunghästen, Blomsterängen 1 och 2, Högalund, Ödestugu. De ligger utspridda i Tenhult och Ödestugu.

Tenhults förskoleområde

  • Har en verksamhet som bygger på forskning och väl beprövad erfarenhet
  • Har en engagerad och kunnig personal som är väl medveten om styrdokumenten
  • Erbjuder en trygg miljö där barnet kan utvecklas efter egna förutsättningar
  • Har en verksamhet där innehållet utgår från barnets egna erfarenheter, intressen  och motivation
  • Har ett tematiskt arbetssätt
  • Bygger på lust och lek = grunden till barnets lärande

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Lediga jobb - Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola - Jönköpings kommun

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Kontakta oss

Adress
Centrumvägen 22
560 29 Tenhult

Avdelningar

  • Juvelen, telefon 036-10 30 59

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Sinikka Sandberg

036-10 30 35

Tf. biträdande förskolechef

Lisa Wijkmark

036-10 34 83

Specialpedagog

Rose-Marie Nilsson

072-532 41 23