search
Sök
menu
Meny

Kålgårdens förskola

Kålgårdens förskola. 

Under läsåret 2021/2022 startar Kålgårdsprojektet med bygget av ny förskola och skola. Under byggtiden flyttar Kålgårdens förskola ut till andra lokaler inom förskoleområdet för att bereda plats åt skolan. Avdelningen Diamanten berörs inte av flytten.

Kålgårdsprojektet innebär att en ny förskola och skola byggs på Kålgården. Under första etappen byggs skolan och därför behöver Kålgårdens förskola flytta ut för att ge plats åt skolan under byggnationen. Under vårterminen 2021 flyttar fyra avdelningar tillfälligt till Vintergatans och Dragonens förskolor. Resursavdelningen Diamanten för barn i behov av svenskt teckenspråk är kvar i befintliga lokaler men kommer att tillhöra Vintergatans förskola under byggtiden.

Fyra avdelningar flyttar under vårterminen 2021

Under perioden februari-april flyttar avdelningarna Skatten, Regnbågen, Rubinen och Safiren till förskolor inom Kålgårdens förskoleområde:

 • Skatten flyttar till Dragonens förskola, avdelning grön
 • Regnbågen flyttar till Vintergatans förskola, avdelning Saturnus
 • Rubinen flyttar till Vintergatans förskola, avdelning Tellus
 • Safiren flyttar till Vintergatans förskola, avdelning Pluto

Inga förändringar kommer att ske inom avdelningen, barn och personal följs åt till de nya förskolorna. Vårdnadshavare får i god tid information om flytten till respektive förskola och avdelning. Läs mer om förskolorna via länkarna.

Vintergatans förskola

Dragonens förskola

Här kan du läsa mer om Kålgårdsprojektet och bygget av ny förskola och skola

Kontakta oss

Stenhuggargatan 23
553 23 JÖNKÖPING (t.o.m. 1 april 2021)

Avdelningar

Observera att nya telefonnummer gäller efter flytten vårterminen 2021.

 • Skatten, telefon 036-10 71 42, 0722-54 43 52, t.o.m 29 januari.
  Fr.o.m. 1 februari, 036-10 64 12, 0722-54 43 48
 • Regnbågen, telefon 036-10 71 45, 0722-54 43 55, t.o.m. 28 februari.
  Fr.o.m. 1 mars, 036-10 69 64, 0722-54 43 57
 • Safiren, telefon 036-10 69 91, 0722-54 43 62, t.o.m. 9 april.
  Fr.o.m. 12 april, 026-10 69 91, 0722-54 43 62
 • Rubinen, telefon 036-10 69 90, 0722-54 43 92, t.o.m. 1 april.
  Fr.o.m. 6 april, 036-10 69 90, 0722-54 43 92
 • Diamanten, telefon 036-10 69 82,0725-98 90 04

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Stephan Redman

036-10 30 90

Bitr. rektor

Annika Nilsen

036-10 22 20

Skoladministratör

Annika Florin

036-10 67 17

Specialpedagog

Helen Runald

036-10 39 52

Vaktmästare

Lars-Åke Ljungkvist

036-10 64 31

IT-pedagog

Victoria Isaksson