search
Sök
menu
Meny

Kuskens förskola

Kuskens förskola sedd utifrån.

Kuskens förskola är centralt belägen med natur och kultur in på knutarna. Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner sig trygga i den.

Kuskens förskola är en del av Stadsparkens förskoleområde. I området ingår även Stadsparkens förskola och Bäckalyckans förskola.

Kuskens förskola är centralt belägen på söder, med närhet till dels Friaredalen och Stadsparken men även stadsbiblioteket och kulturen som erbjuds i stan. Förskolans innemiljö erbjuder många lekar och aktiviteter. Vi utgår ifrån barnens intresse och ser utformningen av miljön som föränderlig. Utemiljön bjuder in barnen till olika aktiviteter och lekar och är fördelad på två olika gårdar, en för de yngre och en för de äldre, men erbjuder ändå mycket gemenskap. De två yngre avdelningarna har dessutom tillgång till varsin egen liten gård i anslutning till respektive ingång/entré.

På förskolan har vi ca 50 barn i åldrarna 1-5 år fördelat på de tre avdelningarna Snurran, Kullerbyttan och Hoppetossan.

Kusken har öppet mellan 06:30 och 17:30.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Junebäckens förskoleområde har ledorden roligt, tryggt och lärorikt och vårt mål är att skapa en förskola dit barnen kommer med lust och glädje. Vi arbetar för en förskola där alla ska bli bemötta med respekt och värme i en demokratisk anda och vi lägger stor vikt vid att barnen känner trygghet, glädje och tillhörighet. Vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande och vi ser sambandet mellan trygghet, glädje och lusten att lära.

Vi arbetar utifrån ett temainriktat arbetssätt vilket möjliggör för oss att erbjuda barnen ett mångsidigt, sammanhängande och lustfyllt lärande.

Du som vårdnadshavare

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen (Lpfö18).

Vid varje förskola skall det finnas forum för samråd med barn och vårdnadshavare (Skollagen 2010:800 Kap. 4, §13).

Målet för samråden är att vara ett forum där barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter. Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen skall skapa förutsättningar för barnen att kunna engagera sig i frågor som berör dem.

Det är den pedagogiska personalen som har ansvaret för hur undervisningen planeras, genomförs och utvärderas tillsammans med barnen.

Följande forum finns på Kuskens förskola:

  • Den dagliga kontakten
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten
  • Förslagslåda
  • Brukarenkäter

Avdelning

Snurran, 1-3 år

Kullerbyttan, 1-3 år

Hoppetossan, 3-5 år

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Kuskens förskola har en egen kock som lagar god och näringsriktig mat från grunden i det egna tillagningsköket.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kuskens tre avdelningar ligger i ett flerbostadshus. Vi arbetar mycket med att hålla våra pedagogiska miljöer levande i verksamheten och anpassar dem efter barnens behov, temaarbeten osv. Vi arbetar för ett nära samarbete mellan avdelningarna. Vi sätter även ett stort värde på arbetsglädje och ett bra arbetsklimat där alla ska känna sig delaktiga. Både barn och vuxna ska känna att det är roligt att komma till förskolan.

Du ska tillsammans med övriga i arbetslaget stimulera till barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och dess behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Kontakta oss

Kuskens Förskola
Kungsgatan 9A
553 31 Jönköping

Avdelningar

  • Snurran, telefon 072-517 81 87
  • Kullerbyttan, telefon 072-570 91 28, 036- 10 31 40
  • Hoppetossan, telefon 072-528 46 31

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Teresa Sagström

036-10 38 87

Specialpedagog

Johanna Bokinger

036-10 30 58

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Vi har öppet hus för er föräldrar som vill veta mer om vår verksamhet. Välkomna mellan klockan 10.00-11.00 sista fredagen varje månad. Ring och boka tid tfn 036-10 31 40.