search
Sök
menu
Meny

Lilla Gunghästens förskola

Välkommen till Lilla Gunghästens förskola i Tenhult. Det är en lärande förskola med barnet i centrum.

Lilla Gunghästens förskola

Tenhults förskoleområde består av förskolorna Lilla Gunghästen, Kristallen, Blomsterängen 1 och 2, Högalund, Ödestugu och Juvelen. De ligger utspridda i Tenhult och Ödestugu.

Tenhults förskoleområde

  • Har en verksamhet som bygger på forskning och väl beprövad erfarenhet
  • Har en engagerad och kunnig personal som är väl medveten om styrdokumenten
  • Erbjuder en trygg miljö där barnet kan utvecklas efter egna förutsättningar
  • Har en verksamhet där innehållet utgår från barnets egna erfarenheter, intressen och motivation
  • Har ett tematiskt arbetssätt
  • Bygger på lust och lek = grunden till barnets lärande

Våra avdelningar

Skallran
Vi arbetar med ett utvecklande arbetssätt där vi är medforskande pedagoger. Vi har en medveten lärprocess där trygghet går hand i hand med lärande och utveckling.

På Skallran är åldern på barnen mellan 1 och 3 år.

Speldosan
Naturmaterial och återbruksmaterial är centralt i vår lärmiljö. Med detta som utgångspunkt arbetar vi medvetet för att främja en god värdegrund.

På Speldosan är åldern på barnen mellan 3 och 5 år.

Kontakta oss

Lilla Gunghästens förskola
Vallavägen 11
560 30 Tenhult

Avdelningar

  • Skallran och Speldosan, telefon 036-10 31 64

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Sinikka Sandberg

036-10 30 35

Tf. biträdande förskolechef

Lisa Wijkmark

036-10 34 83

Specialpedagog

Rose-Marie Nilsson

072-532 41 23