search
Sök
menu
Meny
Sök

Rosengårds förskola

Rosengårds förskola är belägen i Norrahammars centrum med en fin natur in på knutarna.

Rosengårds förskola är belägen i Norrahammar och tillhör Norrahammars förskoleområde

Förskolan har en fantastisk utemiljö. Våra två stora utegårdar består av naturtomt med skog och en lekplatsliknande del. Närheten till lantlig miljö, skogar och centrum inbjuder till många utflykter.

I närområdet finns tillgång till det mesta man kan behöva. Bibliotek, affär, sporthall, ishall och badsjö med motionsanläggning med mera.

Vår förskola har två småbarnsavdelningar och tre avdelningar för äldre barn, sammanlagt finns plats för cirka 75 barn.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Vi arbetar mycket med tema-arbeten som utgår ifrån barnens intressen. Vi har ett stort fokus på värdegrundsarbete, med en tillgänglig och inkluderande lärmiljö. Vi vill att alla barn ska känna trygghet och glädje, samt känna sig delaktiga i förskolan.

Du som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare kan du löpande ta del av förskolans arbete genom vår lärplattform V-klass. Där finns nyheter och dokumentation. Det är även där du som vårdnadshavare delger oss aktuellt schema för barnet.

Vi bjuder in till föräldramöten eller andra träffar några gånger per år, samt erbjuder ett utvecklingssamtal per år. Varje vår ombeds ni att besvara en brukarenkät, som ligger till grund för vårt förbättringsarbete.

Avdelningar

Myran, 1-3 år

Elefanten, 1-3 år

Björnen, 3-5 år

Tigern, 3-5 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Tillsammans med kollegor på enheten, förskolan och i arbetslaget planerar, analyserar och utvärderar vi utbildningen för att stödja barns lärande utefter intentionerna i våra styrdokument. För oss är det viktigt att du har barnets utveckling och lärande i centrum och tillsammans med kollegor verkar för en bra tid för barnet på förskolan. Vid en anställning lägger vi stor vikt vid god samarbetsförmåga och ett stort engagemang.

Vid intresse kontakta rektor.

Kontakta oss

Rosengårds förskola
Spånbergsvägen 1
562 30 Norrahammar

Avdelningar

  • Myran, telefon 072-241 35 68
  • Elefanten, telefon 036-10 36 98, 072-574 89 15
  • Tigern, telefon 072-241 56 61
  • Björnen, telefon 036-10 37 13, 0761-19 82 67

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Maria Berg

036-10 25 66

Biträdande rektor

Carina Johansson

036-10 30 87

Specialpedagog

Gun Johansson

036-10 38 47

Specialpedagog

Marie Ernlund

036-10 34 13

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.