search
Sök
menu
Meny

Storängens förskola

Storängens förskola är en mångkulturell förskola centralt belägen på Österängen med promenadavstånd till Vättern och skog. Naturen är en stor och betydande del av förskolans verksamhet.

Barn leker med kastanjer.

Vi strävar efter en pedagogisk miljö som är utmanande och stimulerande, där barnens nyfikenhet, lek och och lust att lära präglar verksamheten.
 
Storängens förskola har fokus på förskolans inomhusmiljö och utomhusmiljö.  Pedagogerna på förskolan arbetar tillsammans med barnen med Grön flagg.
 
Vi vill att barnen ska vara trygga och känna glädje när de är på förskolan.

Storängens förskola är en mångkulturell förskola med många olika modersmål.

Vi uppmuntrar barnen att prata sitt modersmål för att stärka deras identitet. Vi lägger stor vikt vid barnens språkutveckling och använder oss av teckenkommunikation som stöd.

På Storängens förskola har vi ett organiserat och välplanerat arbetssätt där barnens behov kommer i första hand. Vi strävar alltid efter att ha goda relationer med hemmet.

Storängens förskola är en mötesplats för barn, vårdnadshavare och personal. Tillsammans arbetar vi för att barnens tid på förskolan ska vara rolig, utvecklande och lärorik. Vår verksamhet är trygg, pedagogisk,välkomnande och inspirerande.

Våra avdelningar

På Storängens förskola finns avdelningarna Haren och Nyckelpigan för åldern 1-3 år,  Ekorren och Igelkotten för åldern 3-4 år och Solen och Stjärnan för 5-årsverksamhet.

Förskolans mål och riktlinjer

Verksamheten ska främja leken, det sociala samspelet, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara på och stärka barnets självkänsla och intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

Ur Lpfö 98/10

Likabehandlingsplan

Alla barn ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola. Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskrimineringslagen och skollagen). Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet. I dokumentet nedan kan ni läsa Likabehandlingsplanen för Österängens Förskoleområde.

Grön flagg

På Storängens förskola jobbar vi med Grön Flagg tillsammans med barnen.

Med Grön Flagg vill vi inspirera nästa generation att tillsammans ta ansvar för planeten vi bor på och vår gemensamma framtid. Vår förhoppning är att Grön Flagg ska vara första steget i ett livslångt engagemang kring hållbar utveckling.          

Citat: Håll Sverige rent

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Ur   Lpfö 98/16

På Storängens förskola lär vi barnen att vara rädda om vår inomhusmiljö och utomhusmiljö. Tillsammans källsorterar vi plast, papper och kartong.

Vi har en skräpplockardag per år där de äldre barnen på förskolan får vara med och plocka upp skräp som vi hittar ute i vår närmiljö runtom förskolan och på vår fina gård. Vi sorterar sedan skräpet som vi har hittat.

Tillsammans med barnen planterar vi frön och kärnor från blommor, växter, olika frukter och grönsaker. Barnen får möjlighet att följa den spännande processen från sådd till skörd.

Vi följer och utforskar alla fascinerande skiftningar under Sveriges fantastiska årstider och lär barnen att värna om både djur och natur.

Kontakta oss

Bagargatan 4
554 65 Jönköping

Avdelningar

  • Ekorren, telefon 036-10 71 98
  • Haren, telefon 036-10 73 38
  • Igelkotten, telefon 036-10 71 68
  • Nyckelpigan, telefon 036-10 71 99
  • Solen, telefon 036-10 65 54
  • Stjärnan, telefon 036-10 73 41

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Carola Fransson

036-10 64 39

Bitr. Förskolechef

Eva Sulj Ostrovac

036-10 69 98

Skoladministratör

Carina Thidell

036-10 69 94

Specialpedagog

Anders Gustafsson

036-10 64 49

Vaktmästare

Elvedin Deumic

036-10 64 40