search
Sök
menu
Meny

Strömsbergs förskola

Strömsbergs förskola ligger i närheten av Ljungarums kyrka. Här är det nära till Strömsbergsskogen som året om erbjuder fina strövområden och natur.

Välkommen till Strömbergs förskola, belägen i ett naturskönt område cirka 2,5 kilometer från Jönköpings centrum. Våra förskolegårdar inspirerar barnen till lekar, rörelseaktiviteter och nya upptäckter. Vi finns nära den härliga Strömbergsskogen som ger barnen rika möjligheter för utveckling och lärande. Vid Strömsbergs gård kan de möta höns och får och vid dammen finns det gott om fåglar. På vår förskola går det barn mellan 1–5 år. Vi består av tre hus med sex avdelningar.

Strömsbergs förskola tillhör Ljungarums Förskoleområde tillsammans med Älgstigens förskola.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

På Strömsbergs förskola börjar lärglädje med:

Gemenskap
Vi har en välkomnade atmosfär för barn, vårdnadshavare och pedagoger. Vi har roligt tillsammans. Vi respekterar varandra och alla våra olikheter. Vi behandlar alla barn likvärdigt, utifrån den de är, oberoende av kön eller bakgrund. Vi låter barnen kontinuerligt vistas i samma grupp för att barnen ska känna sig trygga, lära och utvecklas i relationer och samspel med varandra och de vuxna.

Engagemang
Vi uppmuntrar barnens nyfikenhet för att lära. Vi erbjuder barnen en pedagogisk miljö som är inspirerande och lärorik. Alla som vistas i miljön är medskapare av den. Vi planerar och organiserar verksamheten utifrån barnens perspektiv. Utbildningen på de olika avdelningarna genomsyras av olika temaarbeten. I våra temaarbeten tillsammans med barnen använder vi oss av skapande, sång, musik, rim, ramsor, sagor och teater. Miljön på avdelningarna är öppen, lustfylld och kreativ för alla barn.

Vi är en VFU-förskola, detta innebär att vi varje termin tar emot studenter från olika skolformer som gör sin verksamhetsförlagda undervisning hos oss.

Du som vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är den viktigaste personen för ditt barn. Därför är den dagliga kontakten viktig för oss. Allt börjar med en god introduktion, samtal, föräldramöten, traditioner och fester.

Det finns ett föräldraråd med representanter från alla avdelningar som träffas två gånger per år tillsammans med representanter från Älgstigens förskola.

Avdelningar

Månen, 1–4 år

Stjärnan 1–4 år

Solen, 1–3 år

Regnbågen, 2–4 år

Opalen, 4–5 år

Korallen, 4–5 år

Diamanten, 4–5 år

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Strömsbergs förskola
Strömsbergsvägen 6-4
553 08 Jönköping

Avdelningar

  • Stjärnan, telefon 036-10 30 85
  • Månen, telefon 036-10 30 76
  • Regnbågen, telefon 036-10 35 15
  • Solen, telefon 036-10 35 14
  • Opalen, telefon 036-10 72 31
  • Korallen, telefon 036-10 72 36
  • Diamanten, telefon 036-10 73 82

Titel

Namn och E-post

Telefon

Rektor

Ann-Charlotte Heydecke

036-10 25 27

Biträdande rektor

Maria Klaesson

036-10 26 83

Specialpedagog

Anna Lagerqvist

036-10 27 92

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Ta gärna kontakt och boka tid om du vill komma på besök.