search
Sök
menu
Meny

Sveahälls förskola

Miljön på Sveahälls förskola är föränderlig utifrån barnens behov och intressen. Vi vill att barnen ska vara delaktiga och ha tillit till sin egen förmåga och få arbeta tillsammans med andra barn. Alla är vi olika men tillsammans blir det en tillgång.

Sveahälls förskola består av Månen, Planeten och Stjärnan för de yngre barnen och Kometen och Solen för de äldre barnen.

Våra värdeord

Fantasi

Att erbjuda det ofärdiga föränderliga materialet som är tillgängligt och ger lust att skapa och fantisera. Att se och lyssna till barnens berättelser och även ge dem nya berättelser. Tillsammans vågar vi drömma.

Glädje

Att få vara en del av gemenskapen och känna tillhörighet. Att skratta och ha roligt tillsammans och att få överraskas av det tokiga. Glädjen känns och syns i återseendet, samförståndet och påhittigheten.

Inflytande

Alla känner sig delaktiga och blir lyssnade till. Alla ska få en tro på sig själva och ett framtidshopp.

Nyfikenhet

Att bli intresserade av det som erbjuds i en variationsrik miljö. Att få möta nya och spännande upplevelser tillsammans med nyfikna medforskande pedagoger. Att ställa nyfikenhetsfrågor som vi tillsammans söker svar på.

Uforskande

Att få möjlighet att använda sig av alla sinnena för att erövra nya kunskaper med hjälp av material, miljö och förhållningssätt. Att erbjuda en kreativ och inbjudande miljö som ger lust att leka.

Välkomnande

Genom ett vänligt och varmt klimat ger vi känslan av at vara betydelsefull. Liten som stor är lika viktiga hos oss.

Arbete med trygghet och likabehandling

Vår vision:

"Alla ska komma till förskolan med lust och glädje"

Alla barn och elever ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola. Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskrimineringslagen och Skollagen). Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet.

Pedagogisk dokumentation

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som ett viktigt verktyg för att utveckla den pedagogiska verksamheten på förskolan samt synliggöra barnens lärande.

"Böj på knäna och låt dig förundras över vad barn gör och kan"
Hillevi Lenz Taguchi

Skänkebergs förskoleområde

Vår förskola tillhör Skänkebergs förskoleområde som består av Dalviks förskola, Skänkebergs förskola 1, Skänkebergs förskola 2 och Sveahälls förskola.

Kontakta oss

Adress
Prostkvarnsgatan 52
55464 Jönköping

Avdelningar

  • Kometen, telefon 036-10 72 37
  • Månen, telefon 036-10 72 32
  • Planeten, telefon 036-10 72 39
  • Solen, telefon 036-10 72 40
  • Stjärnan, telefon 036-10 72 33

Titel

Namn

Telefon

Förskolechef

Lena Sundling

036-10 72 34