search
Sök
menu
Meny

Torpa förskola

Torpa förskola sedd utifrån.

Vackert beläget längst ute på Torpa, ligger denna villa som har haft verksamhet för barn i över 50 år. Med Munksjön och Jordbrovallen i närheten och en härlig trädgård inspireras barnen till mycket rörelse och lek. Det centrala läget ger även närhet till kulturella evenemang.

På Torpa förskola har gården en central roll, vi ser den som ett extra rum som inbjuder till olika utepedagogiska aktiviteter. Det finns ateljé och snickarbod för skapande och stora gräsytor för lek och rörelse. Gården har fruktträd, bärbuskar och pallkragar för plantering. Vi är hälso­certifierade, vilket innebär att vi serverar barnen näringsrik mat och att vi erbjuder en aktiv verksamhet med mycket lek, rörelser och promenader. Torpa förskola är en gammal charmig villa med två våningar. Villan erbjuder många mysiga rum där miljön är föränderlig utifrån barnens intressen och skapar på så sätt många möjligheter. Detta tillsammans med vår fantastiska utemiljö skapar en trevlig känsla rakt igenom.

Förskolan ingår i Junebäckens förskoleområde tillsammans med Idas förskola, Kuskens förskola, Mariebos förskola, Bäckadalens förskola och Munksjöstadens förskola.

På Torpa förskola går ca 33 barn i åldern 1-5 år, fördelade på två avdelningar Solen och Droppen.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

På Torpa förskola får barnen möjlighet till att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer. Såsom lek, skapande, IT, rörelser, musik, och drama. Vi har även en egen skolskog i nedre delen av vattenledningsparken, som enklast beskrivs som ett rum utomhus där man har utökad allemansrätt.

Vi tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där vi verkar för att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och få en förståelse för andras perspektiv. Vi strävar efter att barnen utvecklas i samspel med andra och vågar lita till sin egen förmåga. Förskolans mål är att varje barn, när de slutar hos oss, har förståelse för vårt samhälles gemensamma värderingar och omfattas av dem.

Junebäckens förskoleområde har ledorden roligt, tryggt och lärorikt. Målet är att skapa en förskola dit barnen kommer med lust och glädje. Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med respekt och värme i en demokratisk anda och vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande.

Här på Torpa förskola strävar vi efter att alla barn blir stärkta i sin identitet. Vi värnar om leken och det sociala samspelet. Vi förstår värdet av att ta tillvara på barnens tankar och idéer och vi ser sambandet mellan trygghet, glädje och lusten till att lära. Barnens nyfikenhet och intressen ligger som grund för verksamheten.

Du som vårdnadshavare

Vid varje förskola skall det finnas forum för samråd med barn och vårdnadshavare (Skollagen 2010:800 Kap. 4, §13).

Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen på vår förskola ska utvecklas rikt och mångsidigt, det gör vi genom att jobba nära med och förtroendefullt med dig som vårdnadshavare. Vi jobbar med forum för samråd med barn och vårdnadshavare, enligt Skollagen.

Målet för samråden är att vara ett forum där barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter. Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen skall skapa förutsättningar för barnen att kunna engagera sig i frågor som berör dem.

Följande forum finns på Torpa förskola:

  • Den dagliga kontakten
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten
  • Förslagslåda
  • Brukarenkät

Avdelningar

Torpa förskola består av två avdelningar:

Droppen, 1-3 år

Solen, 3-5 år

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

På Torpa förskola har vi ett mottagningskök och får maten levererad från Gräshagsskolan. Frukost och mellanmål däremot tillagar vi själva.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Lediga jobb - Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola - Jönköpings kommun

Torpa förskola ligger vackert beläget på södra delen av Torpaområdet. Här har vi närhet till både natur och kultur. Förskolan innefattar två avdelningar på olika våningsplan. Vi arbetar för ett nära samarbete mellan avdelningarna. Vi sätter stort värde på arbetsglädje och ett bra arbetsklimat där alla ska känna sig delaktiga. Både barn och vuxna ska känna att det är roligt att komma till förskolan.

På Torpa förskola har gården en central roll, vi ser den som ett extra rum som inbjuder till olika utepedagogiska aktiviteter. Vi använder oss också av vår ”skolskog”.

Du ska tillsammans med övriga i arbetslaget stimulera till barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och dess behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet

Kontakta oss

Torpa Förskola
Solbergsgatan 9
553 33 Jönköping

Avdelningar

  • Droppen, telefon 072-570 91 29
  • Solen, telefon 072-503 75 36

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Madelein Nilsson

036-10 39 23

Biträdande rektor

Teresa Sagström

036-10 38 87

Specialpedagog

Margareta Rogsäter

036-10 28 49

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Ni föräldrar som vill veta mer om vår verksamhet är välkomna första fredagen varje månad mellan kl.10.00-11.00.