search
Sök
menu
Meny

Tvetagårdens förskola

Utegården på Tvetagårdens förskola. 

Välkomna till Tvetagårdens förskola som ligger centralt i Huskvarna med närhet till Mjölkafållan, Vättern och Stadsparken.

Vi är en relativ nystartad förskola som öppnade våren 2018. Vi är just nu tre stycken utbildade förskollärare som arbetar här. Förskolan består av en avdelning för barn i åldern 1-3 år. Vi arbetar temainriktat med ett tema varje läsår, som täcker alla områden i Läroplanen.

Tvetagårdens förskola tillhör Norrängens förskoleområde där även Tegnérs förskola, Rosendala Gårds förskola och Norrängens förskola ingår.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

  • Vi arbetar med de prioriterade målen värdegrund och språk.
  • Vi arbetar för att varje barn ska utvecklas till självständiga individer och känna glädje och trygghet tillsammans med oss.
  • Vi vill erbjuda barnen en stimulerande miljö som väcker nyfikenhet och intresse, både inne och ute.
  • Vi arbetar med barnen i små grupper för att få ett lustfyllt arbete.
  • Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete.
  • Vi arbetar för att utveckla barnens skaparglädje, fantasi och kreativitet.
  • Vi arbetar för att varje barn ska få utvecklas i sin egen takt och känna glädje för att komma till förskolan.
  • Vi arbetar med att inget barn ska bli utsatt för diskriminering eller någon form av kränkande behandling.
  • Vi arbetar med att alla barn ska känna sig delaktiga och ha inflytande.

Du som vårdnadshavare

För oss är det viktigt att du som vårdnadshavare känner dig trygg med att lämna barnen hos oss. Ett bra samarbete mellan dig och förskolan ger oss goda förutsättningar att nå våra mål.

Vi har utvecklingssamtal en gång om året och vid behov. Vi lyssnar gärna på dina tankar och idéer och gör dig delaktig i vårt temaarbete och projekt. V bjuder även in till föräldramöten och andra sammankomster.

Avdelningar

Tvetagårdens förskola består av en avdelning med barn i åldrarna 1-3 år.

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Vår mat tillagas på Alfred Dalinskolan. Vi bjuder dagligen på varierad kost och olika sorters grönsaker

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Tvetagårdens förskola
Odengatan 2
561 32 Huskvarna

Avdelning

  • Telefon 036-10 50 52

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Sarah Leckström

036-10 69 02

Skoladministratör

Mia Jern Bruhn

036-10 66 85

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.