search
Sök
menu
Meny

Vintergrönans förskola

Vintergrönans förskola sedd utifrån. 

Vintergrönans förskola ligger centralt på Ekhagen med närhet till naturen som Dalen och Bondberget och till bra kommunikationer.

Vintergrönans förskola har närhet till sköna grönområden. Skogsutflykter är en naturlig del i verksamheten.

På Vintergrönans förskola finns avdelningarna Blåklockan och Smörblomman för åldern 3-5 år och Snödroppen för åldern 1-3 år. I dagsläget är det ca 52 barn som går på Vintergrönans förskola.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Vintergrönans förskola har en berikande mångfald av språk. Grunden till verksamheten bygger på allas lika värde där vi talar om olikheter som en tillgång. Ett positivt förhållningssätt till hela verksamheten är en viktig del av vårt arbete och präglas av höga förväntningar på både barnen och oss vuxna.

Vi ser till både enskilda individers behov och gruppen när vi utformar verksamheten för att alla ska kunna känna sig delaktiga i det som sker. Vi ser gruppen som ett viktigt redskap för att nå goda resultat och arbetar medvetet för att barnen skall utveckla empati och respekt för varandra.

På Vintergrönans förskola ska alla barn ges möjlighet att utveckla nya kunskaper och se sig själva som lärande individer. Vi utformar undervisningen utifrån barns individuella förutsättningar oberoende av kön och ålder. Vi vill att barnen ska känna en tillhörighet i gruppen och att de är en tillgång till verksamheten.

Barn och föräldrar ska känna trygghet och glädje när de kommer till förskolan. Alla barn och föräldrar skall lämna vår förskola med positiva tankar och känslor om förskolan.

Vår vision är att skapa en utmanande och varierande miljö med många mötesplatser som lockar till eget utforskande, lärande och samspel.

Tema för verksamhetsår 19/20 är ”Hållbar framtid”.

Vår förskola är en interkulturell mötesplats för barn, vårdnadshavare och personal. Tillsammans arbetar vi för att barnens tid på förskolan ska vara rolig, utvecklande och lärorik. Vår verksamhet är trygg, pedagogisk, välkomnande och inspirerande.

Avdelningar

På Vintergrönans förskola finns tre avdelningar:

Blåklockan, 3-5 år

Smörblomman, 3-5 år

Snödroppen, 1-3 år

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Vintergrönans förskola har en egen kokerska.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Projekt

Vi deltar i ett treårigt projekt med Skolverket som kallas ”Samverkan för bästa skola”. Det startade maj 2017 och avslutas maj 2020. Där vi började resan med att arbeta fram en åtgärdsplan och genom det arbetet kommit fram till att vi vill utveckla ”Medvetenhet och kunskap om interkulturellt förhållningssätt för att stödja barns språkutveckling”. En första insats som vi kom fram till var en fortbildning för all personal på vårt förskoleområde – ”Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 7,5hp”. Den insatsen gjordes i samarbete med Jönköping University och startade juni 2018 och avslutades juni2019. Vi påbörjade den andra insatsen i maj 2019 och det är handledning för ledningsteam med Per Alnervik med syfte att på bästa sätt arbeta för att ta vara på den kunskap som erövrats för att arbeta mot det satta målet.

Två förstelärare är placerade på vårt område under tre år med start 190701. Dessa är en stor tillgång i vår verksamhet då förstelärare är särskilt yrkesskickliga lärare som anställts för att inspirera samt för att tillsammans med övriga lärare försöka utveckla undervisningen i förskolan ytterligare. Denna insats är en del i projektet ”Samverkan för bästa skola” och är en satsning från huvudmannanivå.

Vi deltar även i ett treårigt projekt med Malmö högskola som heter flerspråkig undervisning i förskolan ”Fundif”. Projektet har som syfte att utveckla undervisningen i verksamheten genom att pedagogerna får testa på olika metoder att bedriva undervisning på, det vill säga att personalen får ökad kunskap inom didaktik. Alla vårdnadshavare har fått ge sitt samtycke till detta. I projektet filmas undervisningen och materialet skickas vidare till forskare som går igenom materialet. Det är tänkt att detta projekt ska bli ett underlag för att utveckla undervisningen i skolorna.

Kontakta oss

Vintergrönans förskola
Ekhagsringen 8
554 56 Jönköping

Avdelningar

  • Blåklockan, telefon 036-10 31 10
  • Smörblomman, telefon 036-10 31 14
  • Snödroppen, telefon 036-10 31 09
 Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Carola Fransson

036-10 64 39

Bitr. Förskolechef

Eva Sulj Ostrovac

036-10 69 98

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.