search
Sök
menu
Meny

Visingsö förskola

Vi finns mitt på Visingsö med naturen inpå knutarna. Förskolan har erhållit Skolverkets utmärkelse "Förskola för hållbar utveckling".

Tema/projekt

Varje läsår arbetar vi tematiskt med ett av de fyra elementen - tema jord, tema vatten och tema eld/luft. Visingsö förskola och Kumlabyskolan arbetar med samma tema.

Förskola för hållbar utveckling

Skolverkets utmärkelse "Förskola för hållbar utveckling" har förskolan haft sedan 2000, tidigare hette utmärkelsen "Miljöskola".  Vår förnyade utmärkelse gäller fom december 2015.

 

Naturen

Förskolan har en stor, fantastisk gård med växter och träd där det finns tillgång till både skugga och sol. Förskolan har också nära till skog, sjö och strand samt historiska platser.

Pedagogik och pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation synliggör barns lärande och tillsammans med barnen reflekterar vi kring våra dokumentationer. Barnen får ta del av varandras tankar och de blir medvetna om varandras likheter och olikheter. Alla barn har en personlig pärm med sina dokumentationer i. Pärmen är alltid tillgänglig för barnen och vårdnadhavare.

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilias förhållningssätt till barn med projektinriktat arbetssätt, en stimulerande lärmiljö både ute och inne.

​Pedagogisk miljö

Varje avdelnings pedagogiska miljö är planerad och utformad för att ge barnen möjligheter att lära sig individuellt och i samspel med andra. Miljön är uppbyggd utifrån läroplanens riktlinjer (Lpfö-98) för att skapa förutsättningar för en bra lärande och stimulerande miljö.

Trygghet

Samverkan med vårdnadshavare är mycket viktig och de ska känna sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan.  All personal på förskolan lägger vikt vid att lära känna alla barn så barnen är trygga med dem.​

Lilla bokskogen

Förskolan har ett bokprojekt tillsammans med Visingsö bibliotek. Vi erbjuder böcker för hemlåning till föräldrar och barn i syfte att öka barns läs-och språkglädje.

Avdelning Solrosen 5-årsavdelning

Femåringarna finns på avdelning Solrosen som ligger i huset intill. Avdelningen präglas av mycket skapande i olika tekniker för att synliggöra lärandet i projekt/tema. Barnen vistas ute både på förskolans och skolans gårdar och utemiljön i naturen. Idrottssalen används regelbundet en gång i veckan.

Avdelning Myrstacken 1-2 åringar

På Myrstacken har vi en miljö som inbjuder till utforskande, lärande, skapande, rörelselek, musikglädje  och lek. Vi har arbetat mycket med att avdelningen är miljömedvetet utformad (utan farliga plaster). Vi vill erbjuda en stimulerande miljö där barnen får utforska och utvecklas i lugn och ro. Vi tycker att det är viktigt att barnen får tid; att lära, utforska och leka. Barnen sover utomhus varje dag. På gården och i skogen utvecklar barnen sin känsla för naturen och deras närmiljö, därför spenderar vi mycket tid utomhus.

Avdelning Solbågen 3-4 åringar

Namnet skapades när barnen en gång arbetade med regnbågen, de kom på att det blev en "solbåge" när solen träffade vattenprisman.

På Solbågen har vi skapat en miljö för att ge barnen möjligheter för lärande, lek, skapande, utforskande, experimenterande, tänkande, samtalande, lyssnande och även stunder för vila. Det pedagogiska innehållet i verksamheten ska ge barnen möjlighet att utveckla flera sätt att uttrycka sig bl.a. genom bild, måla och rita i olika tekniker, fotografera, lera, konstruera, drama, rörelse, sång och musik. 

Kontakta oss

Visingsö förskola
Kumlabyskolan
560 34 Visingsö

 Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Eva Nordh

036-10 3407


Avdelningarna

0390-333 02

Kökschef

Johan Öhlin

036-10 63 67