Kvälls-, natt- och helgomsorg

Här får du veta vilka förskolor som kan erbjuda barnomsorg om du arbetar kvällar, nätter eller helger.

Våningssäng.

Kvälls-, natt och helgomsorg vänder sig till dig som som har barn mellan 1-12 år och som behöver plats för ditt barn på obekväma arbetstider (19.00-06.00 samt lördag, söndag och helgdag). 

I dagsläget kan vi erbjuda barnomsorg i Jönköping och Gränna under kvällar, nätter och helger på:

  • Solstickans förskola i Jönköping
  • Polkagrisens förskola i Gränna. Vid kvällar, nätter och helger är verksamheten förlagd till Pluto 

Förskolebarn

Om ditt förskolebarn är på en dygnet runt-förskola får barnet vara på den förskolan både på dag- och kvällstid.

Barn på fritidshem

Barn på fritidshem erbjuds placering på ordinarie fritidshem under fritidshemmets öppettider och placering på dygnet runt-förskola på obekväma tider (19.00-06.00 samt lördag, söndag och helgdag). Beroende på barnets ålder och förskolans placering kan transport mellan fritidshem och förskola ske till fots, med buss, personals privata bil eller med taxi. Detta beslutas i samråd med vårdnadshavare.

Avgift

Omsorg under kvällar, nätter och helger följer samma regler, taxa och placeringsrutiner som all annan verksamhet inom förskola, fritidshem och familjedaghem. Det blir ingen extra kostnad för omsorg under kväll, natt eller helg.

Registrering av schema

Schema över omsorgsbehovet och ändringar ska vara registrerade senast 14 dagar innan de ska gälla. Undantag kan ske om omsorg kan ordnas med kortare varsel.

Storhelger och sommar

Omsorg på obekväma tider kan komma att samordnas under storhelger och sommarmånader.

Ansökan om plats

Du ansöker om plats via Barnwebben. Omsorgsbehovet på obekväm tid ska styrkas med anställningsintyg och arbetsschema för vårdnadshavare i gemensamt hushåll.

Plats i dygnet runt-förskola erbjuds i mån av plats. 

Omsorg på obekväm tid omfattas inte av garanti av plats inom 4 månader.

Om behovet förändras

Om behovet av omsorg på kväll, natt eller helg upphör och ni endast har behov under dagtid kan barnet komma att prioriteras till plats på annan förskola. Vårdnadshavares önskemål om placering beaktas.

Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga får behålla platsen enligt gällande regler för allmän förskola.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är 1 månad. Uppsägning görs via Barnwebben. Plats som inte utnyttjas på obekväm tid under 2 månader räknas som uppsagd. 

Senast granskad/publicerad: