search
Sök
menu
Meny

Älgstigens förskola

Älgstigens förskola ligger i naturskönt område ca 3 km söder om Jönköpings centrum. Vi har nära till skogen och Munksjön. Vi har en fin gård som blev nyanlagd våren 2007.

Strax intill vår gård ligger Ljungarumsskolans grus plan och skolans gymnastiksal som vi utnyttjar. Vi har nära till buss som kan ta oss in till centrum eller ut på landet.

Förskolan tillhör Ljungarumförskoleområde och består av Älgstigen och Strömsberg förskola.

Våra avdelningar

Älgstigens förskola byggdes 1969 och bestod då i 3 avdelningar. Förskolan har utökats till 6 avdelningar, där 3 av dem ligger i Ljungarumsskolan F-6 lokaler. Idag ingår förskolan i Ljungarumförskoleområde.

På vår förskola går det barn i åldern 1-5 år. Vi består av 6 avdelningar: 

Blåbäret, Rönnbäret, Smultronet, 

Björnbäret 1 (B1), Björnbäret 2 (B2)och Björnbäret 3 (B3)

Smultronet, Rönnbäret och Blåbäret ligger i samma byggnad och har adress: Älgstigen 4

Björnbäret 1-2 ligger under gymnastiksalen på skolan och har adress: Värnamovägen 1.

Björnbäret 3 befinner sig i skolans lokaler på andra våningen på lågstadiet och har också adress Värnamovägen 1.

Älgstigens förskolas värdegrund

Vår barnsyn:

 • Barn har ett värde i att "duga som de är", inte pga. vad barnet kan eller gör.
 • Barn är lika mycket värda.
 • Barn är olika
 • Barn är kompetenta-aktiva i sitt eget lärande och en tillgång — en drivkraft för oss pedagoger och andra barn.
 • Vi lär av varandra — vi behöver varandra!
 • Barn behöver känna trygghet och struktur i sin miljö på förskolan.
 • Barn ska bemötas med respekt och empati.
 • Barn behöver bli sedda och bekräftas för den individ den är.
 • Barn behöver tid för lek och lärande- inte stressa.
 • Barnen är fokus för oss pedagoger.
 • Barn behöver ha roligt.

  Vad är det för skillnad på barnsyn — människosyn?

Vårt förhållningssätt

 • Lyhörda och närvarande pedagoger i möten med barn, föräldrar och kollegor.
 • Vara goda förebilder. "Den gyllene regeln". Tänk på hur du själv vill bli bemött.
 • Visa barn samma engagemang och nyfikenhet/intresse för dem. (inte favorisera)
 • Inte kränka varandra.
 • Ge barnen lugn och ro, tid att utforska.
 • Förundras över barns förmågor, sätta barns förmågor och styrkor i första rummet(fokus)-positiv, ej negativ.
 • Respektera barnen och varandra för "den person vi är", tankar, känslor m.m. (Ta barnen på allvar.)
 • Arbeta mot att varje barns tro på sin egen förmåga stärks.
 • I vår profession möta barn där de befinner sig (barnperspektiv) och anpassa vår verksamhet efter barnen, inte tvärtom.
 • Visa att vi behöver varandra och är viktiga för varandra, barn som vuxna.
 • Vi vill se/möta barnet som kompetenta — aktiva i sin egen utvecklings process — med oss pedagoger som "vägledare"(finns för barnen, leder dem framåt). Barnet ska få upptäcka först och vi pedagoger finns med.
 • "Tända" glöden i barns ögon, ej "släcka" den!
 • Inta en ledarroll.
 • Reflektera över vår roll som pedagog - ifrågasätta varandra.

Varför en gemensam barnsyn?

 • Vi-känslan stärker oss — vi står för samma saker.
 • Tydlighet för föräldrar att vi står för samma barnsyn....så här arbetar vi på Älgstigens förskola.
 • Trygg miljö för barnen, grundstruktur — trygghet att arbeta i samma riktning.
 • Alla barn - allas ansvar.