search
Sök
menu
Meny

Kvalitetsarbete vid Älgstigens förskola

Inom förskola och skola finns flera styrdokument - skollag, förordningar, läroplaner m.m.

Bild på ett kvalitetshjul

I styrdokumenten uttrycks bl.a. verksamhetsmålen. All verksamhet inom förskola och skola ska systematiskt och kontinuerligt följas upp. Vi använder oss av Kvalitetshjul.

Vi utvärderar vår verksamhet kontinuerligt och fastställer utvecklingsområden som vi arbetar med.
 
En viktig del av utvärderingen är den kommungemensamma brukarenkäten. Där ställer vi frågar till vårdnadshavare om hur de upplever verksamheten.

Detta tillsammans är utgångspunkt för våra Kvalitetshjul som varje avdelning skriver, där utgår vi från den barngrupp vi har.