search
Sök
menu
Meny

Om Älgstigens förskola

Älgstigens förskola byggdes 1969 och bestod då i 3 avdelningar. Förskolan har utökats till 6 avdelningar, där 3 av dem ligger i Ljungarumsskolan F-6 lokaler. Idag ingår förskolan i Ljungarumförskoleområde.

På vår förskola går det barn i åldern 1-5 år. Vi består av 6 avdelningar: 

Blåbäret, Rönnbäret, Smultronet, 

Björnbäret 1 (B1), Björnbäret 2 (B2)och Björnbäret 3 (B3)

Smultronet, Rönnbäret och Blåbäret ligger i samma byggnad och har adress: Älgstigen 4

Björnbäret 1-2 ligger under gymnastiksalen på skolan och har adress: Värnamovägen 1.

Björnbäret 3 befinner sig i skolans lokaler på andra våningen på lågstadiet och har också adress Värnamovägen 1.

Älgstigens förskolas värdegrund

Vår barnsyn:

 • Barn har ett värde i att "duga som de är", inte pga. vad barnet kan eller gör.
 • Barn är lika mycket värda.
 • Barn är olika
 • Barn är kompetenta-aktiva i sitt eget lärande och en tillgång — en drivkraft för oss pedagoger och andra barn.
 • Vi lär av varandra — vi behöver varandra!
 • Barn behöver känna trygghet och struktur i sin miljö på förskolan.
 • Barn ska bemötas med respekt och empati.
 • Barn behöver bli sedda och bekräftas för den individ den är.
 • Barn behöver tid för lek och lärande- inte stressa.
 • Barnen är fokus för oss pedagoger.
 • Barn behöver ha roligt.

  Vad är det för skillnad på barnsyn — människosyn?

En vägg med tavlor barnen målat

Vårt förhållningssätt

 • Lyhörda och närvarande pedagoger i möten med barn, föräldrar och kollegor.
 • Vara goda förebilder. "Den gyllene regeln". Tänk på hur du själv vill bli bemött.
 • Visa barn samma engagemang och nyfikenhet/intresse för dem. (inte favorisera)
 • Inte kränka varandra.
 • Ge barnen lugn och ro, tid att utforska.
 • Förundras över barns förmågor, sätta barns förmågor och styrkor i första rummet(fokus)-positiv, ej negativ.
 • Respektera barnen och varandra för "den person vi är", tankar, känslor m.m. (Ta barnen på allvar.)
 • Arbeta mot att varje barns tro på sin egen förmåga stärks.
 • I vår profession möta barn där de befinner sig (barnperspektiv) och anpassa vår verksamhet efter barnen, inte tvärtom.
 • Visa att vi behöver varandra och är viktiga för varandra, barn som vuxna.
 • Vi vill se/möta barnet som kompetenta — aktiva i sin egen utvecklings process — med oss pedagoger som "vägledare"(finns för barnen, leder dem framåt). Barnet ska få upptäcka först och vi pedagoger finns med.
 • "Tända" glöden i barns ögon, ej "släcka" den!
 • Inta en ledarroll.
 • Reflektera över vår roll som pedagog - ifrågasätta varandra.

Varför en gemensam barnsyn?

 • Vi-känslan stärker oss — vi står för samma saker.
 • Tydlighet för föräldrar att vi står för samma barnsyn....så här arbetar vi på Älgstigens förskola.
 • Trygg miljö för barnen, grundstruktur — trygghet att arbeta i samma riktning.
 • Alla barn - allas ansvar.