search
Sök
menu
Meny

Humlan, en särskild verksamhet på Arredalens förskola

Humlan är en resursavdelning för barn med flera funktionsnedsättningar på Arredalens förskola. Den är även till för barn som kan behöva extra stimulans i början av sin utveckling, för att så småningom kunna börja på en vanlig förskoleavdelning.

På Humlan vill vi att barnen skall kunna känna glädje och trygghet. Att de genom leken får utveckla sin kommunikationsförmåga, sin motorik och bli mer självständiga. 

Här arbetar nio pedagoger med en grupp på åtta barn. Verksamheten utgår från barnets utvecklingsnivå och personliga förutsättningar. Hos oss ges barnen ett medvetet stöd för att få möjlighet att utveckla sin personlighet och sina förmågor.

Gruppaktiviteter som återkommer varje vecka är: sångsamling, gruppgymnastik, utevistelse/utflykt, bad i bubbelbadet samt skapande.

Vår miljö anpassas efter barnens skiftande behov. Vår strävan är att skapa en miljö som stimulerar alla sinnen för att locka till lek, kommunikation, rörelse och avkoppling.

För att få en närmare beskrivning av avdelningens abete, läs gärna vår verksamhetsplan nedan.

Särskild ansökan krävs för att ett barn skall börja på denna avdelning. Blanketten hittar du i Självservice-rutan under länken Ansökan till förskola, familjedaghem och fritidshem.