search
Sök
menu
Meny

Attarps förskola

Attarps förskola ligger naturskönt i centrala Bankeryd, med närhet till Vättern och skogs- och strövområden. Det centrala läget ger oss tillgång till service av olika slag, bl.a. bibliotek och gymnastiksal.

Vi tror på det kompetenta barnet som utforskar sin omvärld med stöd av medforskande vuxna och barn. Teamwork helt enkelt.

Med hjälp av pedagogisk dokumentation vill vi lyfta varje enskilt barn men även visa på den kompetens som barngruppen skapar.

Barnens skall bli delaktiga i sitt eget lärande genom motiverande och inspirerande förskollärare som lockar fram barnens inneboende kreativitet, samtidigt som vi hjälper dem att möta en föränderlig värld med handlingskraft och god självkänsla.

Flickor och pojkar ska bemötas jämlikt utifrån sina behov och intressen som individ. Likheter och olikheter ska mötas i ett öppet och tillåtande klimat där man vågar vara sig själv.

Vi vill ha en välkomnande miljö där barn, föräldrar, pedagoger och besökare känner sig välkomna. Det ska kännas bra att komma hit för alla.

Vi erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet med varierande lekmiljö, skapande material, allt tillgängligt i barnens nivå. Vår förskola är med i Grönflagg och vi arbetar medvetet efter Grönflaggmålen.

Vi har en fantastisk gård för upplevelser, fantasi och lek. Vi har skogen inom gångavstånd. I vårt veckoschema ingår rörelse, aktiviteter, temaarbete, sångstunder och mycket LEK!

Välkomna till Attarps förskola!

Tre avdelningar

Attarps förskola består av tre avdelningar. Avdelning Bullerbyn, Saltkråkan och Lönneberga.

På Bullerbyn har vi barn mellan 1-2,5 år. På Lönneberga är barnen mellan 2,5-4 år och på Saltkråkan har vi barn mellan 3 - 6 år.

 

Grön Flagg

Attarps förskola är via Stiftelsen Håll Sverige Rent certifierad Grön Flaggförskola.

"Grön Flagg är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbarutveckling i såväl undervisning som daglig drift.
Arbetssättet i Grön Flagg bygger på att alla, både personal och barn/ungdomar, bidrar till arbetet för hållbar utveckling."
(Källa: www.hsr.se, 2011)

FFS Forum för samverkan

På Bankeryds förskoleområde finns ett forum där vårdnadshavare och förskolechef möts.

I forumet diskuteras olika frågor och vi tar emot förslag och synpunkter för att vår verksamhet skall utvecklas ännu mer.

FFS sammanträder 1 gång per termin mellan kl.18.00-19.00. Förskolechefen bjuder in och välkomnar alla vårdnadshavare som vill vara delaktiga att närvara vid mötesstillfällena.

Kontakta oss

Attarps förskola
Attarpsvägen 7
564 33 Bankeryd

Avdelning

Telefon

Bullerbyn

036-10 71 81

Saltkråkan

036-10 71 83

Lönneberga

036-10 71 82

 

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Tomas Brusberg

036-10 71 31 (mobil anknytning)

Skoladministratör

Rose-Marie Lundin

036-10 81 40

Specialpedagog

Caroline Oltmans

036-103905

Kock

Jeni Dade

036-10 27 93

Placeringsassistent

Karin Nordberg

036-10 66 18