search
Sök
menu
Meny

Om Attarps förskola

Attarps förskola ligger naturskönt i centrala Bankeryd, med närhet till Vättern och skogs- och strövområden. Det centrala läget ger oss tillgång till service av olika slag, bl.a. bibliotek och gymnastiksal.

en leksaksborg

Attarps förskola består av tre avdelningar. Avdelning Bullerbyn, Saltkråkan och Lönneberga.

På Bullerbyn har vi barn mellan 1-2,5 år. På Lönneberga är barnen mellan 2,5-6 år och på Saltkråkan har vi barn mellan 3 - 6 år. Vi arbetar medvetet med vår Läroplan i förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010) och vår värdegrund.

Vi erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet med varierande lekmiljö, skapande material, allt tillgängligt i barnens nivå.

Från och med ht-15 till och med ht-16 kommer vi att arbeta med Matematiklyftet. Huvudsyftet med fortbildningen är att inom förskolan få en fördjupad förståelse för vad matematiska aktiviteter kan vara, för att på ett medvetet sätt kunna planera, iscensätta och följa upp verksamhet i förskolan som utvecklar barnens förmåga att aktivt delta i matematiska aktiviteter.

Vi har en fantastisk gård för upplevelser, fantasi och lek. Vi har skogen inom gångavstånd. I vårt veckoschema ingår rörelse, aktiviteter, temaarbete, sångstunder och mycket LEK!