search
Sök
menu
Meny

Om Bäckadalens Förskola

Bäckadalens förskola startade våren 2011. Den har nya fräscha lokaler och en stor gård för barnen att leka på. Förskolan har två avdelningar som heter Lyckan och Glädjen.

Sandlåda och lekhus

Bäckadalens förskola ingår i Junebäckens förskoleområde som består av Klosters, Kuskens, Ida, Torpa  och Mariebos förskolor.

Vi erbjuder barnen en rolig, trygg och utvecklande verksamhet.

Glädje

Vårt arbete tillsammans med barnen är viktig och vi vill att barnen är delaktiga och känner inflytande i sin dag på förskolan. Detta gör vi genom att vara medforskande och lyhörda på barnen. Både vår innemiljö och utemiljö är föränderlig. Miljön ska genomsyra vad barnen jobbar med.

Trygghet

Vi lägger stor vikt vid barnets introduktion till förskolan. Vår inskolning pågår under två veckor där du som förälder är med minst en av veckorna. Vi vill att hela familjen ska vara en del i vår verksamhet.

Samspel

För att skapa större lekro delar vi in barnen i smågrupper. Vi pedagoger är tillsammans med barnen och inspirerar till lek och lärande på många olika sätt.Vi har ett gott pedagogoiskt klimat på förskolan där ditt barn står i fokus. Detta förstärks genom att jobba i den lilla gruppen.

På Bäckadalens förskola genomsyrar vi verksamheten med matematik, språk, teknik, miljö, jämställdhet och naturvetenskap.