search
Sök
menu
Meny

Kvalitetsarbete på Bäckadalens förskola

Förskola och skola omfattas av flera styrdokument – skollag, förordningar, läroplaner m.m. Förskolan har ett eget kapitel i Skollagen, kap 8.

Flödesbeskrivning, vägen till framgång. Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?

I styrdokumenten uttrycks värdegrunden och strävansmålen för verksamheten.

 All verksamhet inom förskola ska systematiskt och kontinuerligt följas upp.

 Verksamheten utvärderas och fastställs efter identifierade förbättringsområden i självskattning och brukarenkäter. Olika arbetsgrupper inom enheten är viktiga för verksamhetens kvalitet. 
I de olika arbetsgrupperna ingår förskolechef, bitr .förskolechef och representanter från varje förskola. Grupperna arbetar med uppföljning, utvärdering och utveckling .