search
Sök
menu
Meny

Bäckalyckans förskola

Bäckalyckans förskola ligger på Väster i centrala Jönköping, med många parker och grönområden i närheten. Förskolan erbjuder en rolig och spännande lekmiljö och är certifierad i Grön Flagg.

Bäckalyckans förskola ligger i ett flerfamiljshus i ett lugnt område. Förskolan har två avdelningar, en för de yngre förskolebarnen och en för de äldre förskolebarnen. Bäckalyckans förskola tillhör Bäckalyckans förskoleområde, där även Solstickans förskola, Västra förskolan 1 och Västra förskolan 2 ingår.

Maten som serveras på Bäckalyckans förskola kommer från Bäckadalsgymnasiet.

Våra avdelningar

Småfolket (yngre barn)
På Småfolket tycker vi att det är viktigt att bemöta barnen som små människor och som egna individer. Barnen ska ha roligt och känna sig trygga här på förskolan. Vi är ute så mycket som möjligt i alla väder.

Trollet (äldre barn)
På Trollet tycker vi att det är viktigt att barnen får vara ute och röra på sig, så vi är ute varje dag i alla väder oftast flera gånger per dag. Vi arbetar med att vi ska värna om både oss själva, varandra och vår miljö, genom att vistas ofta i skogen och parkerna runt vår förskola. Skapande, musik, rytmik och böcker är naturligtvis med i det dagliga arbetet. Vårt mål är att alla ska trivas i gruppen och att vi ska ha roligt tillsammans!

Kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig grund för vårt arbete inom förskoleområdet. I arbetet utvärderar vi året som gått. Vilka särskilda satsningar har vi genomfört under året? Hur har vi nått våra mål? Utifrån det tar vi fram våra utvecklingsområden för kommande år. Målen för vår verksamhet finns i skollagen och i läroplanen för förskolan.

Likabehandlingsplan

Alla barn och elever ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola. Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskriminerings- lagen och Skollagen). Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet.

Grön flagg

Den gröna flaggan är det synliga beviset på att vi i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete! En engagerad förskola leder till en hållbar utveckling och en positiv framtidstro!

Bäckalyckans förskoleområde är certifierade i Grön flagg. Läsåret 17/18 kommer förskolorna arbeta med Djur och Natur.

Januari 2013: Startade Bäckalyckans förskoleområde arbetet med Grön Flagg.

Juni 2014: Bäckalyckans förskoleområde blev Grönflagg-certifierad.

Livsstil och hälsa (2013)
Vårt mål med detta arbete var att tillsammans med barnen nå en hållbar utveckling för en bättre miljö.

Närmiljön (2014 - 2016)

  • Årstider/Naturupplevelser
  • Förskolegården/Utemiljön
  • Lokalkännedom

Vattenresurser (2016 - 2017)

  • Vattnets former
  • Sjön
  • Kretsloppet

Djur och Natur (2017 - 2018)

Föräldraråd

På Bäckalyckans förskoleområde finns ett föräldraråd. Syftet med rådet är att ge föräldrarna mer inflytande och delaktighet. Vi ser arbetet med föräldrarådet som en viktig del i samarbetet mellan förskola och vårdnadshavare.

Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. Inom ramen för ett eller flera sådana forum ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut. Förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd och för att informations-och samrådsskyldigheten fullgörs.
Skollagen kap. 4 Forum för samråd

Kontakta oss

Bäckalyckans förskola
Bäckalyckevägen 32
553 13 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Anna Backehed

036 - 10 72 06

Biträdande förskolechef

Curt Junvik

036 - 10 30 05

Specialpedagog

Helen Bengtsson

036 - 10 30 79

 

Avdelning

Telefon

Småfolket, yngre barn

036 - 10 31 15

Trollet, äldre barn

036 - 10 31 15