search
Sök
menu
Meny

Bäckalyckans förskola

Bäckalyckans förskola ligger på Väster i centrala Jönköping, med många parker och grönområden i närheten. Förskolan erbjuder en rolig och spännande lekmiljö och är certifierad i Grön Flagg.

Bäckalyckans förskola ligger i ett flerfamiljshus i ett lugnt område. Förskolan har två avdelningar, en för de yngre förskolebarnen och en för de äldre förskolebarnen.

Bäckalyckans förskola tillhör Bäckalyckans förskoleområde, där även Solstickans förskola, Västra förskolan 1 och Västra förskolan 2 ingår.

Maten som serveras på Bäckalyckans förskola kommer från Bäckadals Gymnasiet.

Grön flagg

Bäckalyckans förskoleområde är certifierade i Grön flagg. Läsåret 17/18 kommer förskolorna arbeta med Djur och Natur.

Likabehandlingsplan

Alla barn och elever ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola. Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskriminerings- lagen och Skollagen). Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet.

Kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig grund för vårt arbete inom förskoleområdet. I arbetet utvärderar vi året som gått. Vilka särskilda satsningar har vi genomfört under året? Hur har vi nått våra mål? Utifrån det tar vi fram våra utvecklingsområden för kommande år. Målen för vår verksamhet finns i skollagen och i läroplanen för förskolan.

Föräldraråd

På Bäckalyckans förskoleområde finns ett föräldraråd. Syftet med rådet är att ge föräldrarna mer inflytande och delaktighet. Vi ser arbetet med föräldrarådet som en viktig del i samarbetet mellan förskola och vårdnadshavare.

Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. Inom ramen för ett eller flera sådana forum ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut. Förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd och för att informations-och samrådsskyldigheten fullgörs.
Skollagen kap. 4 Forum för samråd