search
Sök
menu
Meny

Om Backamo förskola

Backamo förskola ligger naturskönt i Bankeryd, med närhet till vättern och skogs- och strövområden. Det centrala läget ger oss tillgång till service av olika slag, bl.a. bibliotek och gymnastiksal.

en koja på avdelning Ängen

Backamo förskola startade 2009 och enheten består av tre avdelningar. Fjäril röd och Fjäril blå där dem mindre barnen går och Ängen där dem äldre barnen går. Lokalerna är ljusa och luftiga med högt i tak och med goda ytor för lek och aktivitet. De är väl anpassade för en varierad och genomtänkt verksamhet. I våra ateljéer ägnar vi oss åt skapande i olika former.

Utemiljön är uppdelad i två gårdar där lekredskapen är anpassade för yngre respektive äldre barn. Här finns gott om plats att cykla, klättra och röra sig. Det finns också pulkabacke och grillplats, samt planterade bärbuskar och fruktträd.

Förskolan har eget tillagningskök med kock som lagar frukost, lunch och mellanmål till barnen varje dag. Vår förskola är med i Grönflagg och vi arbetar medvetet efter Grönflaggmålen.

På förskolan finns två arbetslag med ett nära samarbete kring barnen. Vi hjälps åt med öppning och stängning mellan avdelningarna.

Grön Flagg på Backamo förskola

Backamo förskola är via Stiftelsen Håll Sverige Rent certifierad Grön Flaggförskola.

"Grön Flagg är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbarutveckling i såväl undervisning som daglig drift.
Arbetssättet i Grön Flagg bygger på att alla, både personal och barn/ungdomar, bidrar till arbetet för hållbar utveckling."
(Källa: www.hsr.se, 2011)

Backamo förskola blev i juli 2011 godkända som Grön Flaggförskola efter avslutat arbete med Grön Flagg målet "Livstil och hälsa"! Vi har sedan dess arbetat vidare med fler teman som grund i vår verksamhet.

Under läsåret 2015- 2016 kommer vi att arbeta med Energi och klimat.

FFS - Forum för samverkan på Backamo förskola

På Bankeryds förskoleområde finns ett forum där vårdnadshavare och förskolechef möts.

I forumet diskuteras olika frågor och vi tar emot förslag och synpunkter för att vår verksamhet skall utvecklas ännu mer.

FFS sammanträder 1 gång per termin mellan kl.18.00-19.00. Förskolechefen bjuder in och välkomnar alla vårdnadshavare som vill vara delaktiga att närvara vid mötesstillfällena.