search
Sök
menu
Meny

Bågskyttens förskola

Bågskyttens förskola sedd utifrån

Vår förskola ligger naturskönt med närhet till skogen och Vättern. Pedagogerna har ett förhållningssätt som sätter barn, föräldrar och miljön i fokus.

Bågskyttens förskola ligger i ett villaområde i Bankeryd och består av två avdelningar. Vi bor granne med skogen och har en stor gård.

Vi har också gångavstånd till allmänna lekparker, buss och återvinningsstation.

Vår strävan med verksamheten är att skapa en trygg och rolig miljö för lärande, omsorg och fostran.

Bågskyttens förskola vill att alla barn och föräldrar ska känna sig välkomna, trivas och känna sig trygga hos oss!

Avdelning Myran

Myran är en avdelning med barn 3-6 år. Vi har inspirerats av Reggio Emilias grundtankar och dem vill vi utveckla utifrån våra förutsättningar.

Vi tror på det kompetenta barnet och har en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Vi ser lek, skapande, lärande, socialt samspel och trygghet som viktiga byggstenar hos det växande barnet. Verksamheten på förskolan ska såklart också vara rolig, utmanande och varierad. Vår innemiljö förändras vid behov efter barnens behov och intresse.

Vi är ute i alla väder på vår gård, i skogen, på promenad eller i någon av alla lekparker i närområdet.

Avdelning Spindeln

Spindeln är en avdelning för barn i åldrarna 1-3 år. Vi har inspirerats av Reggio Emilias grundtankar och dem vill vi utveckla utifrån våra förutsättningar.

Vi tror på det kompetenta barnet och har en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Att arbeta med lek, verklighet och fantasi och med många uttryck samtidigt.
En pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas efter barnens behov.

Vi vill ge barnen omsorg och trygghet samt uppmuntra lusten till lärande.
Vi ser den fria leken som en viktig del av lärandet, där barnen bland annat får möjlighet att utveckla det sociala samspelet. Vi är ute varje dag i alla väder.

Vi ser en stor fördel i att ha närheten till skogen samt en stor utegård


Det forskande barnet och den nyfikne pedagogen

Vi arbetar efter förhållningssättet Det forskande barnet och den nyfikne pedagogen, inspirerat efter filosofin i Reggio Emilias förskolor i Italien, där barnet anses som kompetent och rikt.

Detta vill vi synliggöra genom dokumentation och där utformandet av miljön är en viktig del av barns lärande.

Natur- och miljötänkande

Våra förskolor genomsyras av ett natur- och miljötänkande och vi är Grön flagg-certifierade.

Genom ett inspirerande natur och miljöarbete, vill vi pedagoger ge barnet en positiv framtidstro. En förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Vår närhet till naturen är en stor tillgång och vi nyttjar den i den dagliga verksamhet.

Värdegrund

Vår gemensamma värdegrund som vi bygger vår verksamhet på ur läroplan för förskolan -98/10.

Verksamheten skall präglas av omsorg om individen och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke utvecklas.

Varje barn skall ges möjligheter att bilda egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan skall på så vis grundläggas och växa.

Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet.

Kvalitetsarbete

Lokal arbetsplan för Nyarps förskola, Torps förskoleområde.

Här berättar vi konkret om vårt vardagsarbete med barnen i verksamheten där vi utgår från läroplan för förskolan
- Lpfö 98/10 samt profilering utifrån frågeställningarna
- Vad? Varför? Hur?

Dokument

Lokal Arbetsplan för Torps förskoleområdeöppnas i nytt fönster (pdf, 616.6 kB)

Kontakta oss

Bågskyttens förskola
Bågskyttevägen 9
564 34 Bankeryd
Telefon 036-10 35 57

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Jenny Ekstrand

036-10 57 37

Förskollärare

Brittinger Norlin

036-10 81 84


Våra avdelningar

Avdelning

Telefon

Myran

036-10 35 57

Spindeln

036-10 35 58