search
Sök
menu
Meny

Bågskyttens förskola

Bågskyttens förskola sedd utifrån

Vår förskola ligger naturskönt med närhet till skogen och Vättern. Pedagogerna har ett förhållningssätt som sätter barn, föräldrar och miljön i fokus.

Vi arbetar efter förhållningssättet Det forskande barnet och den nyfikne pedagogen

Inspirerat efter filosofin i Reggio Emilias förskolor i Italien, där barnet anses som kompetent och rikt.

Detta vill vi synliggöra genom dokumentation och där utformandet av miljön är en viktig del av barns lärande.

Natur- och miljötänkande

Våra förskolor genomsyras av ett natur- och miljötänkande och vi är Grön flagg-certifierade.

Genom ett inspirerande natur och miljöarbete, vill vi pedagoger ge barnet en positiv framtidstro. En förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Vår närhet till naturen är en stor tillgång och vi nyttjar den i den dagliga verksamhet.

Värdegrund

Vår gemensamma värdegrund som vi bygger vår verksamhet på ur läroplan för förskolan -98/10.

Verksamheten skall präglas av omsorg om individen och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke utvecklas.

Varje barn skall ges möjligheter att bilda egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan skall på så vis grundläggas och växa.

Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet.