search
Sök
menu
Meny

Barnarps förskola

Barnarps förskola ligger i Barnarp, med närhet till naturen. Vi arbetar aktivt med barnens lek både inne och ute. Vi skapar tillsammans en förskola där alla ska känna trygghet och glädje.

För oss i Barnarps förskoleområde är barns trygghet, lek och lärande viktigt.

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2016 ligger till grund för vår verksamhet. Vi arbetar för att alla barn ska få en trygg, meningsfull, rolig och lärorik tillvaro fylld med lek och lärande!

Barnarps förskola uppmuntrar och ger alla barn möjlighet att utforska i en kreativ och lustfylld miljö tillsammans med medvetna och närvarande pedagoger som stöd.

Våra avdelningar

Barnarps förskola består av 4 avdelningar. Syskonavdelningarna Kastanjen och Björken 3-5 år och småbarnsavdelningarna Linden och Lönnen 1-3 år.

Inskolning

När du kommer som ny till våra förskolor arbetar vi utifrån att inskolningen får ta tid. Vi vill att barnen ska bli trygga med varandra, vår miljö och vår verksamhet. För oss är trygghet viktigt! Vi som arbetar i förskolan vill också få tid att lära känna ditt barn och dig som förälder. På så sätt lär vi oss om barnens behov och intressen. I samband med inskolningen erbjuder vi ett inskolningssamtal.

Mat

På vår förskola har vi eget kök med kock som lagar god och näringsrik husmanskost.

Föräldrasamtal

En gång per läsår erbjuder vi föräldrasamtal där vi tillsammans samtalar om hur verksamheten stödjer ditt barns utveckling på bästa sätt.

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. (Utdrag ur förskolans läroplan, Lpfö 98, reviderad 2016).

Lek & lärmiljö

Leken fyller en mycket viktig funktion i barns utveckling och lärande. Genom lek utvecklas bland annat nyfikenheten, fantasin, glädjen, språket och koordinationen. Leken är viktigt både inne och utomhus. Vi har tillgång till två skolskogar (Kompisskog) där vi tillsammans lär oss att vara rädda om allt levande och visa omsorg om vår lärmiljö.

Empati och sociala relationer (EQ)

När vi arbetar med EQ tillsammans med barnen lyfter vi vår värdegrund, bl.a. hur vi är mot varandra, barn såväl som vuxna. Begrepp som respekt, jämställdhet, trygghet och delaktighet är centrala för att bygga ett gott kompisklimat.

5 årsträffar

För att göra övergången till förskoleklass så bra som möjligt för barnen har vi utarbetat en modell som skapar trygghet. Det innebär att barnen under sitt sista år på förskolan regelbundet träffar sina blivande förskoleklasskompisar för att lära känna varandra. 

Barnarps förskoleområde

Barnarps förskola ingår i Barnarps förskoleområde tillsammans med förskolorna Valhall, Vita villan och Ljungkullen. 

Kontakta oss

Barnarps förskola
Vilans väg 5
556 31 Jönköping

Telefon:
Kastanjen/Björken 036-10 39 15, 072-570 90 29
Linden/Lönnen 036-10 39 06, 072-570 90 16

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Jenny Wolf

036-10 30 65

Specialpedagog

Helene Johansson

 

 

Avdelning

Namn

Kastanjen

Susanne Larsson

Heléne Johansson

Marisel Björkman

carina Mattsson

Björken

Susanne Thorsell Gustafsson

Ingegerd Jerhn

Elisabeth Carlsson

Maria Ekberg

Linden

Ronja Ström

Tayyeba Kapasi

Lena Johansson

Cornelina Leijonberg

Lönnen

Julia Smedberg

Åsa Söderström

Jane Krantz

Kök

Peter Karlsson

Viljdane Korabi