search
Sök
menu
Meny

Om Björkängens förskola

Björkängens förskola ligger naturskönt i centrala Bankeryd, med närhet till Vättern och skogs- och strövområden. Det centrala läget ger oss tillgång till service av olika slag, bl.a. bibliotek och gymnastiksal.

När Björkängens förskola startade 1978 bestod enheten av fyra avdelningar i samma hus. Förskolan har sedan successivt utökats och består idag av 7 avdelningar. Förskolans avdelningar är lokaliserade i två olika byggnader. I huvudbyggnaden finns sex avdelningar och ytterligare en fristående avdelning, avdelning Fortet, finns belägen inom kort gångavstånd. Totalt finns plats för ca 125 barn på Björkängen.

Våra lokaler är rymliga och väl anpassade för en varierad och genomtänkt verksamhet. Vi har ett eget tillagningskök med kock som lagar frukost, lunch och mellanmål till barnen varje dag.

År 2011 blev förskolan godkänd som Grön Flaggförskola av Stiftelsen Håll Sverige Rent. Vi arbetar medvetet efter Grönflaggmålen.

Gården är stor och härlig och indelad i tre olika lekområden, där lekredskapen är anpassade för olika åldrar. De yngre barnen leker i lugn och ro på de två mindre gårdarna, och de äldre barnen har gott om utrymme att röra sig och leka på den stora gården. Vi har också fruktträd, bärbuskar, bandyrink, pulkabacke och grillplats. Avdelning Fortet har även en mindre gård för utelek i anslutning till lokalerna.

Personalen på avdelningarna är organiserad i fyra arbetslag. Pedagogerna samarbetar kring exempelvis öppning och stängning, tvärgruppsarbete med barn i olika åldrar samt har ibland gemensam planering. Vi strävar efter en öppen atmosfär där barnen känner sig välkomna och samtidigt är trygga med alla vuxna i arbetslaget

Grön Flagg på Björkängens förskola

Björkängens förskola är via Stiftelsen Håll Sverige Rent certifierad Grön Flaggförskola.

"Grön Flagg är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbarutveckling i såväl undervisning som daglig drift. Arbetssättet i Grön Flagg bygger på att alla, både personal och barn/ungdomar, bidrar till arbetet för hållbar utveckling."
(Källa: www.hsr.se, 2011)

Björkängens förskola blev i juli 2011 godkända som Grön Flaggförskola efter avslutat arbete med Grön Flagg målet "Livstil och hälsa"! Vi har sedan dess arbetat vidare med fler teman som grund i vår verksamhet.

Under läsåret 2015-2016 arbetar Björkängens förskola med tema "Konsumtion".

FFS - Forum för samverkan på Björkängens förskola

På Bankeryds förskoleområde finns ett forum där vårdnadshavare och förskolechef möts.

I forumet diskuteras olika frågor och vi tar emot förslag och synpunkter för att vår verksamhet skall utvecklas ännu mer.

FFS sammanträder 1 gång per termin mellan kl.18.00-19.00. Förskolechefen bjuder in och välkomnar alla vårdnadshavare som vill vara delaktiga att närvara vid mötesstillfällena.