search
Sök
menu
Meny

Blomsterängen 1 och 2

Välkommen till förskolorna Blomsterängen 1 och 2 i Tenhult. Det är en lärande förskola med barnet i centrum.

Blomsterängen.

Tenhults förskoleområde består av förskolorna Blomsterängen 1 och 2, Kristallen, Lilla Gunghästen, Högalund, Ödestugu och  Juvelen. De ligger utspridda i Tenhult och Ödestugu.

Tenhults förskoleområde

  • Har en verksamhet som bygger på forskning och väl beprövad erfarenhet
  • Har en engagerad och kunnig personal som är väl medveten om styrdokumenten
  • Erbjuder en trygg miljö där barnet kan utvecklas efter egna förutsättningar
  • Har en verksamhet där innehållet utgår från barnets egna erfarenheter, intressen och motivation
  • Har ett tematiskt arbetssätt
  • Bygger på lust och lek = grunden till barnets lärande

Våra avdelningar

Myran

Myran är en småbarnsavdelning där åldern på barnen är 1 till 3 år. Fjärilen och Myran har ett väl fungerande samarbete. I det pedagogiska arbetet strävar vi efter att vara medforskande pedagoger. Vi strävar också efter att stötta varje barns individuella utveckling och lärande.

Fjärilen

Fjärilen är en småbarnsavdelning där åldern på barnen är 1 till 3 år. Fjärilen och Myran har ett väl fungerande samarbete. I det pedagogiska arbetet strävar vi efter att vara medforskande pedagoger. Vi strävar också efter att stötta varje barns individuella utveckling och lärande.

Trollsländan

Trollsländan är en avdelning för barn mellan 3 till 5 år. Här finns möjlighet till utforskande lek som främjar barnens utveckling och lärande. Vi strävar efter att främja barnens självständighet och ansvarstagande.

Vallmon & Smörblomman
Vallmon och Smörblomman är två småbarnsavdelningar där barnen är 1 till 3 år. Barngruppen delas in i mindre grupper för att främja det pedagogiska arbetet.
Vi har nära till grönområden och besöker ofta djur och natur i vår omgivning. Vi tar tillvara på barnens intresse som grund för lärande och utveckling.

Ängen
Ängen är en avdelning för barn mellan 3-5 år. Vi arbetar med skapande verksamhet och musik. Vi arbetar temainriktat och strävar efter att utveckla barnens samarbetsförmåga. Närheten till naturen gör att den är en självklar del i vår verksamhet. Vi strävar efter att stödja barnets individuella utveckling och lärande samtidigt som vi vill främja det sociala samspelet.

Kontakta oss

Blomsterängen 1 och 2
Verkstadsvägen 25
560 31 Tenhult

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Sinikka Sandberg

036-10 30 35

Biträdande förskolechef

Sara Jonsson

036-10 34 83

Specialpedagog

Rose-Marie Nilsson

072-532 41 23


Avdelning

Telefon

Myran 1-3 år

036-10 30 37

Fjärilen 1-3 år

036-10 30 84

Trollsländan 3-5 år

036- 10 30 19

Vallmon 1-3 år

036-10 30 74

Smörblomman 1-3 år

036-10 31 20

Ängen 3-5 år

036-10 30 64