search
Sök
menu
Meny

Arbete med Grön flagg på förskolorna Blomsterängen 1 och 2

Förskolorna Blomsterängen 1 och 2 arbetar med Grön Flagg, som är både ett verktyg och en certifiering för miljöarbetet på förskolorna. Under detta läsår arbetar vi med temat Hållbar utveckling.

Ingenting försvinner - allt sprider sig!

1. Återbruk

  • Vi vill genom vår verksamhet ge möjlighet till ökad förståelse för kretsloppets betydelse.

2. Jämställdhet

  • Vi vill genom vår verksamhet ge möjlighet till ökad förståelse för vilka spår vi lämnar hos varandra med våra attityder och handlingar och vad detta kan få för konsekvenser i framtiden. 

3. Nedskräpning

  • Vi vill genom vår verksamhet ge möjlighet till ökad förståelse för vilket ekologiskt fotavtryck vi sätter i vår omvärld.