search
Sök
menu
Meny

Om Blomsterängen 1 och 2

Innemiljö på avdelningen Myran

Myran

Myran är en småbarnsavdelning där åldern på barnen är 1 till 3 år. Fjärilen och Myran har ett väl fungerande samarbete. I det pedagogiska arbetet strävar vi efter att vara medforskande pedagoger. Vi strävar också efter att stötta varje barns individuella utveckling och lärande.

Fjärilen

Fjärilen

Fjärilen är en småbarnsavdelning där åldern på barnen är 1 till 3 år. Fjärilen och Myran har ett väl fungerande samarbete. I det pedagogiska arbetet strävar vi efter att vara medforskande pedagoger. Vi strävar också efter att stötta varje barns individuella utveckling och lärande.

 


Innemiljö på avdelningen Trollsländan

Trollsländan

Trollsländan är en avdelning för barn mellan 3 till 5 år. Här finns möjlighet till utforskande lek som främjar barnens utveckling och lärande. Vi strävar efter att främja barnens självständighet och ansvarstagande.


Vallmon & Smörblomman
Vallmon och Smörblomman är två småbarnsavdelningar där barnen är 1 till 3 år. Barngruppen delas in i mindre grupper för att främja det pedagogiska arbetet.
Vi har nära till grönområden och besöker ofta djur och natur i vår omgivning. Vi tar tillvara på barnens intresse som grund för lärande och utveckling.

 

Ängen
Ängen är en avdelning för barn mellan 3-5 år. Vi arbetar med skapande verksamhet och musik. Vi arbetar temainriktat och strävar efter att utveckla barnens samarbetsförmåga. Närheten till naturen gör att den är en självklar del i vår verksamhet. Vi strävar efter att stödja barnets individuella utveckling och lärande samtidigt som vi vill främja det sociala samspelet.