search
Sök
menu
Meny

Blomsterängen 1 och 2

Blomsterängen

Välkommen till förskolorna Blomsterängen 1 och 2 i Tenhult. Det är en lärande förskola med barnet i centrum.

Tenhults förskoleområde består av förskolorna Blomsterängen 1 och 2, Kristallen, Lilla Gunghästen, Högalund, Ödestugu, Smådiamanterna och Juvelen. De ligger utspridda i Tenhult och Ödestugu.

Tenhults förskoleområde

  • Har en verksamhet som bygger på forskning och väl beprövad erfarenhet
  • Har en engagerad och kunnig personal som är väl medveten om styrdokumenten
  • Erbjuder en trygg miljö där barnet kan utvecklas efter egna förutsättningar
  • Har en verksamhet där innehållet utgår från barnets egna erfarenheter, intressen och motivation
  • Har ett tematiskt arbetssätt
  • Bygger på lust och lek = grunden till barnets lärande

Rivning av Gunghästens förskola startade i februari 2018. Rivningen pågick ca. 1 månad och därefter startades byggnationen.

Om ni har frågor ring :
Förskolechef
Sinikka Sandberg, 036- 10 30 35

Biträdande Förskolechef
Sara Jonsson, 036-10 34 83

Våra avdelningar

Myran

Myran är en småbarnsavdelning där åldern på barnen är 1 till 3 år. Fjärilen och Myran har ett väl fungerande samarbete. I det pedagogiska arbetet strävar vi efter att vara medforskande pedagoger. Vi strävar också efter att stötta varje barns individuella utveckling och lärande.

Fjärilen

Fjärilen är en småbarnsavdelning där åldern på barnen är 1 till 3 år. Fjärilen och Myran har ett väl fungerande samarbete. I det pedagogiska arbetet strävar vi efter att vara medforskande pedagoger. Vi strävar också efter att stötta varje barns individuella utveckling och lärande.

Trollsländan

Trollsländan är en avdelning för barn mellan 3 till 5 år. Här finns möjlighet till utforskande lek som främjar barnens utveckling och lärande. Vi strävar efter att främja barnens självständighet och ansvarstagande.

Vallmon & Smörblomman
Vallmon och Smörblomman är två småbarnsavdelningar där barnen är 1 till 3 år. Barngruppen delas in i mindre grupper för att främja det pedagogiska arbetet.
Vi har nära till grönområden och besöker ofta djur och natur i vår omgivning. Vi tar tillvara på barnens intresse som grund för lärande och utveckling.

Ängen
Ängen är en avdelning för barn mellan 3-5 år. Vi arbetar med skapande verksamhet och musik. Vi arbetar temainriktat och strävar efter att utveckla barnens samarbetsförmåga. Närheten till naturen gör att den är en självklar del i vår verksamhet. Vi strävar efter att stödja barnets individuella utveckling och lärande samtidigt som vi vill främja det sociala samspelet.

Arbete med Grön flagg

Förskolorna Blomsterängen 1 och 2 arbetar med Grön Flagg, som är både ett verktyg och en certifiering för miljöarbetet på förskolorna. Under detta läsår arbetar vi med temat Hållbar utveckling.

Ingenting försvinner - allt sprider sig!

1. Återbruk

  • Vi vill genom vår verksamhet ge möjlighet till ökad förståelse för kretsloppets betydelse.

2. Jämställdhet

  • Vi vill genom vår verksamhet ge möjlighet till ökad förståelse för vilka spår vi lämnar hos varandra med våra attityder och handlingar och vad detta kan få för konsekvenser i framtiden. 

3. Nedskräpning

  • Vi vill genom vår verksamhet ge möjlighet till ökad förståelse för vilket ekologiskt fotavtryck vi sätter i vår omvärld.


Kontakta oss

Blomsterängen 1 och 2
Verkstadsvägen 25
560 31 Tenhult

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Sinikka Sandberg

036-10 30 35

Biträdande förskolechef

Sara Jonsson

036-10 34 83

Specialpedagog

Rose-Marie Nilsson

072-532 41 23


Avdelning

Telefon

Myran 1-3 år

036-10 30 37

Fjärilen 1-3 år

036-10 30 84

Trollsländan 3-5 år

036- 10 30 19

Vallmon 1-3 år

036-10 30 74

Smörblomman

036-10 31 20

Ängen

036-10 30 64