search
Sök
menu
Meny

Blomsterängen 1 och 2

Blomsterängen

Välkommen till förskolorna Blomsterängen 1 och 2 i Tenhult. Det är en lärande förskola med barnet i centrum.

Tenhults förskoleområde består av förskolorna Blomsterängen 1 och 2, Kristallen, Lilla Gunghästen, Högalund, Ödestugu, Smådiamanterna och Juvelen. De ligger utspridda i Tenhult och Ödestugu.

Tenhults förskoleområde

  • Har en verksamhet som bygger på forskning och väl beprövad erfarenhet
  • Har en engagerad och kunnig personal som är väl medveten om styrdokumenten
  • Erbjuder en trygg miljö där barnet kan utvecklas efter egna förutsättningar
  • Har en verksamhet där innehållet utgår från barnets egna erfarenheter, intressen och motivation
  • Har ett tematiskt arbetssätt
  • Bygger på lust och lek = grunden till barnets lärande