search
Sök
menu
Meny

Om Dalviks förskola

Vi är en mångkulturell förskola där vi ser våra olikheter som styrkor. Lek, utevistelse och samspel är viktiga delar i vår verksamhet.

 Vår förskola är placerad intill Dalviksskolan och familjecentralen, med bvc och öppen förskola, detta möjliggör ett nära samarbete med dem.

Visar pedagog med barn  med lek på mattan

Trygghet och glädje

Det viktigaste för oss är att barnen känner trygghet och tillhörighet, då detta är grunden för barnens fortsatta utveckling och lärande. Vi har även som mål att vår verksamhet, miljö och förhållningssätt ska främja lek, lärande och kreativitet. Vi värnar även om en god relation mellan förskola och hem.

Miljö

visar berget som finns på dalviks utegård med barn som leker

Utevistelse är en central del i vår dagliga verksamhet. Vi har en medveten tanke kring vår utevistelse och ser utemiljön som ett extra rum. Intill förskolan har vi fina natur- och strövområden där vi utforskar vår närmiljö, dess växter och djur. Bl.a. finns Skolskogen, Prostkvarnsdammen och Stadsparken inom gångavstånd.  Även vår förskolegård utmanar och uppmuntrar barnen till lek och grovmotorisk utveckling. Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling.

Vårt arbetssätt

Pedagog med barn tittat på världskartan

Många av våra barn är tvåspråkiga och därför arbetar vi extra mycket med språk och kommunikation. Vi delar in barnen i mindre grupper under dagen för att se varje barn och för att främja språket och ge varje barn möjlighet att pröva på olika aktiviteter i sin egen takt. Vårt arbetssätt är temainriktat, vilket ger barnen ett mångsidigt och sammanhängande lärande.