search
Sök
menu
Meny

Våra värdeord

Fantasi

Att erbjuda det ofärdiga föränderliga materialet som är tillgängligt och ger lust att skapa och fantisera. Att se och lyssna till barnens berättelser och även ge dem nya berättelser. Tillsammans vågar vi drömma.

Glädje

Att få vara en del av gemenskapen och känna tillhörighet. Att skratta och ha roligt tillsammans och att få överraskas av det tokiga. Glädjen känns och syns i återseendet, samförståndet och påhittigheten.

Inflytande

Alla känner sig delaktiga och blir lyssnade till. Alla ska få en tro på sig själva och ett framtidshopp.

Nyfikenhet

Att bli intresserade av det som erbjuds i en variationsrik miljö. Att få möta nya och spännande upplevelser tillsammans med nyfikna medforskande pedagoger. Att ställa nyfikenhetsfrågor som vi tillsammans söker svar på.

Uforskande

Att få möjlighet att använda sig av alla sinnena för att erövra nya kunskaper med hjälp av material, miljö och förhållningssätt. Att erbjuda en kreativ och inbjudande miljö som ger lust att leka.

Välkomnande

Genom ett vänligt och varmt klimat ger vi känslan av at vara betydelsefull. Liten som stor är lika viktiga hos oss.