search
Sök
menu
Meny

Om Dragonens förskola

På Dragonens förskola finns avdelningarna Gul, Grön och Blå. Dragonen är en interkulturell förskola och vi ser olikheter som en kompetens och tillgång i vår verksamhet.

Vi välkomnar den mångfald av språk och kulturer som barn och föräldrar representerar i vår verksamhet. Hos oss finns det flerspråkig personal och flera av personalen har gått en TAKK utbildning. TAKK innebär att man använder sig av tecken som stöd till det talade språket.

Vi har som utgångspunkt att möta alla barn där de är i sitt lärande och sin utveckling. Vår verksamhet ska erbjuda varje barn en trygg och välkomnande miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och lärande. Vårt arbetssätt är att erbjuda många olika aktiviteter på ett lustfyllt sätt och att lärande sker både inne och ute.

Vi har en härlig ateljé där barnen har tillgång till att måla, skapa och prova olika tekniker.

Förskolans miljö är föränderlig efter barnens intresse, där lek och lärande går hand i hand. Vi följer Läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) där verksamheten innehåller språk, matematik, rörelse, naturvetenskap och skapande.

Avdelningarna är:

  • Gul: 1-3 år
  • Blå: 1-3 år
  • Grön: 3-5 år

Avdelningarna samverkar i samband med öppningar och stängningar samt över frukost och mellanmål.