search
Sök
menu
Meny

Om Eriksbergs förskola

Eriksbergs förskola ligger på höjderna ovanför Huskvarna. Förskolan öppnade i januari 2014 och ligger vid det nybyggda området på Eriksberg i närheten av skog och natur.

På vår förskola finns det tre avdelningar, två småbarns avdelningar och en syskonavdelning, sammanlagt har vi plats för ca 100 barn.

När Eriksbergs förskola byggdes la man bland annat stor vikt på utomhusmiljön, alla avdelningar har därför varsin gård. Gårdarna på dem olika avdelningarna är väldigt olika men alla inbjuder till lek och rörelse. Något man också tänkte på när Eriksberg byggdes var vikten av god och näringsrikt mat därför har vi även en egen kock på förskolan.

Vi som jobbar på förskolan vill att miljön ska vara lustfylld, lärorik och utmanande.  Vi vill att den ska inspirera barnen till att leka, skapa och utforska. Pedagogerna ska tillsammans med föräldrarna lägga grunden till barns lust för ett livslångt lärande.

Barns tolkning av huskvarnaberget i ritad form

Vår vision

Genom att ha ett gemensamt förhållningssätt skapar vi ett arbetsklimat där både barn och vuxna känner sig trygga, omtyckta och behövda. Detta ser vi som en grundförutsättning för varje individs tilltro till sin egen förmåga, utveckling och lärande. Förhållningssättet kännetecknas av att det är:

Tillåtande – det finns en tro på människans goda vilja och ärliga mening. Misslyckande ses som erfarenheter att lära av. Barn och vuxna vågar ta egna initiativ och pröva nya saker.

Öppet alla känner att deras åsikter tas tillvara. Alla får yttra sig. Det finns en respekt för olika sätt att tycka och vara.

Generöst vi möter varandra med en kamratlig värme där vi är rädda om varandra men också ställer krav.

Tryggt – varje person vet sin uppgift och är betydelsefull för helheten. Förskolans mål är väl förankrade i arbetet.

Stödjande – det är tillåtet att medge rädsla inför svåra uppdrag och uppgifter. Alla hjälps åt att stötta varandra när vi behöver hjälp och goda råd.

Lekfullt – vi tar varandra på allvar men värnar om lekfullhet och närvaro i alla åldrar. Detta ser vi som en viktig del som ger energi, engagerar och förbättrar samspel, relationer, lärande och arbetsglädje.