search
Sök
menu
Meny

Prioriterade områden vid Eriksbergs förskola

Under läsåret kommer hela Huskvarnabergets förskoleområde att arbeta med tre prioriterade områden.

barn bygger med klossar
Vattenlek ute i sandlådan
Torn byggt av disksvampar

Dessa förbättringsområden grundar sig på behov vi sett i våra egna utvärderingar lokalt, men också på vilka förmågor barnen behöver utveckla enligt nationella undersökningar och som vår huvudman (Barn och utbildningsnämnden) har gett oss i uppdrag att fokusera på.

  • Matematik
  • Språk
  • Teknik och Naturvetenskap