search
Sök
menu
Meny

Fabrikens förskola

Vår förskola ger barn och vuxna luft under vingarna i lärande och utveckling. Här har alla mod att vara den man är. Våra olikheter är en tillgång.

Fabrikens förskola består av en avdelning. Förskolan har ett bra läge mitt i staden vid Vätterstranden (Rosenlund) lugnt och nära till naturen. Här arbetar engagerade och lyssnande pedagoger i en stimulerande förskolemiljö. Barnen träffar kamrater, lär och utvecklas av varandra och av oss vuxna på ett lekfullt sätt. Vi ser varje barn som en kompetent individ, med inneboende lust och nyfikenhet att lära.

På Fabrikens förskola råder ett gott pedagogiskt klimat där barnet står i fokus. Vi erbjuder en trygg, rolig och utvecklande verksamhet.

Fabrikens förskola tillhör Lustigkullens förskoleområde, där även Rosenlunds och Arredalens förskolor ingår.

Våra värdeord

På Lustigkullens förskoleområde har vi utifrån Läroplan för förskolan Lpfö 98, gemensamt lyft fram följande värdeord.

Respekt/hänsyn
Respekt och hänsyn är förhållningssättet mot vår omgivning och visar vår människosyn. Ödmjukhet och förståelse sker i samspel med andra. Genom att prata med varandra istället för om varandra, visar vi respekt. Vi vuxna pratar inte över barnens huvud och ser positivt på varandras olikheter. Det gäller att tänka efter i både ord och handling.

Lyssna
Lyssna är att sätta sig in i barnets eller en annan vuxens värld. Det är viktigt att alla får komma till tals och att vi ger varandra tid, lyssnar aktivt och tar in vad den andre personen säger. Vi läser av barn och vuxnas kroppsspråk.

Jämställdhet
Jämställdhet är att få samma förutsättningar utifrån den person man är och inte utifrån kön, ålder etc.

Trygghet
Trygghet är att bli sedd, respekterad, våga vara sig själv och visa sina känslor. Vi har ett arbetssätt där barn och vuxna vet vilka förutsättningar som finns och vi arbetar för att alla skall våga lita på sin egen förmåga. Vi vuxna är goda förebilder som tar ansvar, vilket leder till trygghet där alla känner tillit och säkerhet.

Demokrati
Demokratiär medbestämmande och rätten till att kunna påverka. Vi ser och lyssnar på varandra och ger inflytande under ansvar. Alla får komma till tals och får uttrycka sin åsikt. Vi kan ha olika uppfattningar men vi accepterar majoritetsbeslut.

Glädje
Glädje är när barn, föräldrar och personal känner att det är roligt att komma till vår förskola. Vi arbetar för att barnen skall känna lust och glädje till leken och lärandet.

Kontakta oss

Adress
Fabrikens förskola
Sandgatan 2
554 50 Jönköping

Titel/plats

Namn/e-post

Telefon

Förskolechef

Anna-Karin Vilhelmsson

 

036-10 24 48

Bitr.Förskolechef

Eva Lundqvist

036-10 38 39

Specialpedagog

Maria Roos Klasson

036-10 22 56

Avdelning

Fabriken

036-10 26 76